Zmluva č. 1/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/07
Dodávateľ:IVeS, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie - ML(WinASU,PAM,IBEU,UCSUM)
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 213,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 213,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne

Prílohy