Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1381/2010 Mgr.Marek Kaľavský Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1383/2010 JUDr. Mári Kolaříková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1377/2010 Doc.JUDr.Jozef Čentéš, PhD. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1378/2010 JUDr.Martin Dilong Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1380/2010 JUDr.Jana Hreňová Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1382/2010 JUDr. Juraj Kamenca, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1384/2010 JUDr. Helena Štrbíková Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1385/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Zmluva č. 27/2010 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 – tlač brožúry OECD - Poskytnutie služby v súvislosti s tlačou a grafickým spracovaním brožúry OECD na základe požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.12.2010 SUMA V CENNÍKU
1353/2010 Storin, spol. s.r.o., Bratislava 3, Riazanská 57 Zmluva o POSKYTOVANÍ, ODBERE A VYUŽÍVANÍ INFORMÁCIÍ Z MONITOROVANIA VEREJNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV 1 825 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1402/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o daňovom poradenstve 2 124 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
1403/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti ekonomiky 2 200 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
1099/2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o. , Bratislava, Borekova 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2 450 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 30.09.2011 MESAČNÁ ODMENA BEZ DPH
936/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 2 589 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 01.10.2010 31.12.2010
1397/2010 Prima Invest, s.r.o., Banská Bystrica, Bakossova 60 Zmluva o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby 3 901 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 31.12.2013
1363/2010 Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13 Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po 4 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 28.02.2011
1366/2010 TRIPRINT s. r. o., , Bratislava-Petržalka, Pankúchova 5 Zmluva o dielo - grafické spracovanie návrhu, tlač a dodanie propagačných materiálov (brožúra, leták) pre vybrané orgány štátnej správy (VÚC) a Centrá právnej pomoci 4 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010 21.12.2010
1277/2010 Gratex International, a.s. , Bratislava, Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/C dodávka výpočtovej techniky pre Kancelárie Centra právnej pomoci 5 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010
1102/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B Dohoda o ukonceni zmluvy pôvodne uzavretej medzi Uradom vlady Slovenskej republiky a obchodnou spolocnostou Tempest, a.s. ako zmluva o dielo pod číslom 2010-02-02-MR dna 10.03.2010 5 527 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.10.2010 10.03.2011
1409/2010 Aglo Services, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51 Užívatelská podpora a prevádzka testovacieho prostredia 5 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.05.2011
1309/2010 SPSS CR, spol. s.r.o., Praha 1, Krakovská 7/1392 Licenčná zmluva k permanentí licenci softwaru 5 868 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ