Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
272-300-2007 Tomaníčková Ľubica Baničova 8 Zorganizovanie spoločenského podujatia 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.11.2007 31.08.2008
176-400-2010 Tomlein Peter, Ing., CSc. Mliečňanská 36 Inventarizácia a projekcie tvroby skleníkových plynov 6 300 6 300 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
190-200-2010 TOPAS - Milan Valášik Bernolákova 10 Práčovnícke služby - MS Dudince 100 70 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2013
107-100-2010 Torysky - Iľašenková Iveta Torysky 13 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 30.04.2010 31.12.2019
185-200-2006 TransTech Electronic Doudova 3 Náhradné diely pre rádiolokátor 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 05.09.2006 31.05.2007
80-300-2005 TWO spol.s.r.o. Sliačska 1 Ultrazvukový snímač prietokov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.09.2005 30.11.2005
335-100-2007 Uni Servis - Martin Matusík Dolnočepecká 1641/57 Diagnostická stanica GUTMAN s príslušenstvom 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.12.2007 31.12.2007
77-100-2006 University of Novy Sad Trg Dositeja Obradovica 6 Projekt NPOA/G32/2004 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 03.04.2006 31.01.2007
179-400-2010 UNIVERZITA KOMENSKÉHO Šafárikovo nám. 6 Stanovenie neurčitosti inventúrnych údajov 2 890 2 890 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
130-100-2009 Vabank Levočská 20 Oprava elektroinštalácie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2009 30.09.2009
181-200-2006 Vaisala OYJ P.O.Box 26 Rádiosondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2006 31.12.2006
77-200-2007 Vaisala OYJ P.O.Box 26 Nákup a dodávka rádiosond a balónov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 31.03.2007 31.12.2007 29.680,00 €
180-200-2007 Vaisala OYJ P.O.Box 26 Sondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.10.2007 19.12.2007
82-100-2010 Veľké Kapušany - Macková Marta Záhradná 474/27 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 13.05.2010 31.12.2019
178-400-2010 veQ, s.r.o. Sasinkova 7 Inventarizácia a projekcie tvorby skleníkových plynov 0 5 590 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
92-100-2010 Vernár - Alexová Mária Vernár č. 133 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 21.04.2010 31.12.2019
266-100-2009 Versity, a.s. Bratislavská 29 Aktualizácia softvéru (predtým K+K) 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 23621,5 licencia
6141,59 služby
91-100-2010 Vikartovce - Baran Marián Vikartovce č. 237 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 21.04.2010 31.12.2019
117-100-2010 Vinné - Mucha Peter, Ing. Vinné č. 605 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 31.05.2010 31.12.2019
168-300-2005 Visto, s.r.o. Bánovská cesta 8220/7A Rekonštrukcia pozorovacích staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.06.2005 31.08.2005