Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
147-100-2006 Softip, a.s. Spojová 21 Ekonomický informačný systém 61 367 61 367 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.06.2006
157-100-2010 Somotor - Bojtiová Ildikó Somotor - Nová Vieska 405 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 07.05.2010 31.12.2019
302-300-2004 Spirit Dúbravská cesta 9 Softvérové služby 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 15.10.2004 30.11.2004
60-200-2001 Spirit Dúbravská cesta 9 NEIS 6 106 326 38 942 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2001
374-200-2004 Spolok bývalých urbaristov Veľký Bysterec Fučíkova 971/28 Povolenie výstavby - veža rádiolokátora 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2004 28.06.2010 ešte sa nazačalo stavať
228-100-2010 Spolok bývalých urbaristov Veľký Bysterec Fučíkova 971/28 Dohoda o úprave práv k nehnuteľnostiam 10 788 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.06.2010
227-100-2010 Spolok bývalých urbaristov Veľký Bysterec Fučíkova 971/28 Dohoda o zabezpečení prístupu k stavbe 664 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.06.2010
370-100-2005 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu - BA Koliba 2 562 849 19 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2006 zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy
106-100-2010 Stratená - Mitske Gustáv, Ing. Dobšinská ľadová jaskyňa 21 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 22.04.2010 31.12.2019
213-600-2009 Stredoslovenská energetika, a.s. M.R.Štefánika Dodávka el. energie - 36 odberných miest 39 304 17 800 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2013
25-400-2010 Stredoslovenská energetika, a.s. M.R.Štefánika Dodávka a distribúcia el. energie - Žiar nad Hronom 1 320 685 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010
54-100-2010 Súľov - Varhaník Ivan Súľov - Hradná č. 88 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.04.2010 31.12.2019
244-100-2006 Suweco CZ, s.r.o. Kostelec u Křížku 156 Nákup periodík 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.12.2006 31.05.2007
78-100-2010 Šahy - Petrezsel Tibor, Ing. 1. Mája 9 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.04.2010 31.12.2019
201-800-2008 Škoda Auto Slovensko, s.r.o. Sabinovská 6 Nákup 5 ks osobných motorových vozidiel 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2008 31.12.2008
139-100-2010 Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica POVAPSYS - Štrba 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.05.2010 31.12.2019
181-300-2007 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 Vykonanie chemických analýz vzoriek podzemných vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 24.08.2007 25.11.2007
231-200-2010 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 Výskum likvidácie CO2 pomocou odpadových materiálov z vybraných priemyselných odvetví 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2010 31.12.2010
300-600-2007 Tempus - Trans, s.r.o. Rastislavova 110 Iveco Daily 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2007 31.12.2007
290-100-2010 Tendrex, s.r.o. Zemplínska 4081/9 Poskytovanie služieb v oblasti VO 32 844 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.11.2010 16.05.2012