Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
119-300-2009 Perútka, s.r.o. Jelšová 13 Čistenie vybraných pozorovacích objektov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2009 30.11.2009
45-300-2009 Hydrant s.r.o. Stupavská 34 Odbery vzoriek podzemných vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.04.2009 15.12.2009 aj Perútka s.r.o.
60-100-2009 Product Assistance s.r.o. Jesenského 14 Revízia zavedeného systému kvality 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 16.03.2009 31.07.2009
212-800-2009 MicroStep-MIS, s.r.o. Čavojského 1 Modernizácia AWOS-u - Letisko Košice 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.10.2009 31.12.2009
129-300-2009 Goldmann Systems Staré grunty 218 Súhrnná evidencia o vodách 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 19.10.2009 15.11.2009
100-100-2009 ArcGeo Information System, s.r.o. Nevädzova 5 Softvérová podpora 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.07.2009
216-600-2009 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 Dodávka elektriny - E Stabil 0 5 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2010
2-800-2010 Janet-Janette Čigašová Mlynská 10 Upratovanie MS KE - letisko 0 637 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2010
266-100-2009 Versity, a.s. Bratislavská 29 Aktualizácia softvéru (predtým K+K) 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 23621,5 licencia
6141,59 služby
5-600-2010 Kupec Viliam, Ing., PhD. Kapitulská 18 Daňové poradenstvo 0 9 482 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2010
6-400-2010 Mesto Nitra Štefánikova 60 Prenájom pozemku 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.02.2010
10-400-2010 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 Pripojeneie - AMS Košice, Štefánikova ul. 0 220 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010
30-400-2010 Profing, s.r.o. Mliekarenská 10 Príprava podkladov prei nventarizáciu a projekcie tvorby emisií 0 4 250 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
141-100-2010 IMTEC - Imrich Mattoš Kadnárova 19 Servisná zmluva 0 773 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2010 Nahrádza zmluvy 148-200-2003,27-400-2004,7-100-2004,6-100-2005,159-100-2005,57-600-2009
177-400-2010 ECOSYS - Ing. Balajka Šášovská 12 Inventarizácia a projekcie tvorby emisií skleníkových plynov 0 4 250 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
181-400-2010 Profing, s.r.o. Mliekarenská 10 Inventarizácia a projekcie tvorby skleníkových plynov 0 2 380 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
178-400-2010 veQ, s.r.o. Sasinkova 7 Inventarizácia a projekcie tvorby skleníkových plynov 0 5 590 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
175-400-2010 Priwitzer Tibor, Ing., PhD. Nográdyho 561/4 Inventarizácia a projekcie tvroby skleníkových plynov LULUCF 0 4 080 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
182-400-2010 Dufek Jiří, Mgr. Vranov 94 Konzultačné služby 0 1 900 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014
180-400-2010 EFRA T. G. Masaryka 8041 Inventarizácia a projekcie tvorby emisií skleníkových plynov 0 2 890 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2014