Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
106-200-2008 Empire com, s.r.o. Havrania 15 Rádiosondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.10.2008 15.12.2008
52-600-2008 Kupec Viliam, Ing., PhD. Kapitulská 18 Audit Ročnej účtovnej uzávierky 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 31.03.2008 15.05.2008
211-300-2008 Astacus, s.r.o. Smreková 9 Vyhotovenie propagačných materiálov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2008 31.08.2008
212-300-2008 Astacus, s.r.o. Smreková 9 Vyhotovenie odbornej publikácie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2008 31.08.2008
105-200-2008 Empire com, s.r.o. Havrania 15 Generálna oprava DigiCora 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2008 30.10.2008
215-800-2008 MicroStep-MIS, s.r.o. Čavojského 1 Vybavenie centrálnej jednotky ALMS - ZA, Sliač, PN 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.12.2008 31.03.2009
198-500-2008 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Zariadenie CCPV 33244000 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 16.07.2009 30.09.2009
168-300-2008 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 MARS 4i 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 25.11.2008 31.12.2008 grant kuwaitského fondu
155-600-2008 Kupec Viliam, Ing., PhD. Kapitulská 18 Audit Ročnej účtovnej uzávierky 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2008 30.04.2009
170-200-2008 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Náhradné diely - rádiolokátor EEC 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 08.12.2008 31.03.2009
34-300-2008 Perútka, s.r.o. Jelšová 13 Odbery vzoriek podzemných vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 16.06.2008 05.12.2008
112-300-2008 Hydrometrics, s.r.o. Na vodoteči 186 Prístroj Stream Pro ADCP 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2008 31.12.2008
132-300-2008 Hydrant s.r.o. Stupavská 34 Čistenie a údržba pozorovacích objektov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2008 30.11.2008 3014-07
165-400-2008 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 TEOM 1405 F 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.12.2008 15.12.2009
61-100-2009 Product Assistance s.r.o. Jesenského 14 Poradenstvo pri zavedení funkčných manaž. technológií 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.06.2009 31.08.2009
82-100-2009 Secar, s.r.o. Hattalova 12/A Kamerový systém 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.07.2009 31.08.2009
27-800-2009 MicroStep-MIS, s.r.o. Čavojského 1 Modernizácia systému na meranie RVR-MITRAS - Letisko Košice 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 13.03.2009 13.06.2009
130-100-2009 Vabank Levočská 20 Oprava elektroinštalácie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.08.2009 30.09.2009
26-600-2009 Kupec Viliam, Ing., PhD. Kapitulská 18 Poskytovanie daňového poradenstva 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2009 31.12.2009
120-300-2009 Hydrant s.r.o. Stupavská 34 Údržba výbraných pozorovacích sond 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2009 30.11.2009