Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
180-200-2005 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Rádiosondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.07.2005 30.09.2005
175-300-2005 Honda - Agba motors Predmestská 90 Automobil Honda 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.06.2005 30.06.2005
174-100-2005 Autopolis, s.r.o. Železničná 33 8 automobilov Nissan 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.06.2005 27.07.2005
168-300-2005 Visto, s.r.o. Bánovská cesta 8220/7A Rekonštrukcia pozorovacích staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.06.2005 31.08.2005
167-300-2005 Perútka, s.r.o. Jelšová 13 Odbery vzoriek podzemných vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 17.06.2005 30.11.2005
118-300-2005 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 Nákup MARS4i 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 09.05.2005 31.10.2005
365-300-2005 Dekonta, s.r.o. Elektrárenská 1 Riešenie vybraných úloh - projekt 2003-004-995-01-04/7 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.12.2005 30.06.2006
356-100-2005 LASER servis, spol.s.r.o. Lipova 3 Nákup náplní do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 19.12.2005 31.12.2006
320-200-2005 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Rádiosondy a balóny 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.11.2005 28.02.2006
296-300-2005 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Fyzikálno-chemické analýzy 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.11.2005 31.12.2005
286-400-2005 DHI a.s. Na Vrších 1490/5 Implementácia lokálnych predpovedných systémov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.11.2005 31.12.2005
273-400-2005 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 MARS5i 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.11.2005 10.12.2005
272-400-2005 Esprit spol.s.r.o. Pletiarska 2 Implementácia softwaru pre Dohľadové centrum POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 18.10.2005 15.12.2005
261-400-2005 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Rekonštrukcia vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 05.12.2005 31.05.2006
258-300-2005 Hydrometrics, s.r.o. Na vodoteči 186 Náhradné diely na hydrometrovanie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.11.2005 09.12.2005
239-300-2005 Esprit spol.s.r.o. Pletiarska 2 Vypracovanie funkčného info systému pre potreby RSV 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.10.2005 30.06.2007
236-100-2005 DIMANO a.s. Saratovská 26 Automatizovaný systém pre správu registratúry 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.11.2005 30.11.2005
397-400-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 AHS MARS5i-GSM 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 09.12.2004 31.12.2004
463-500-2004 LASER servis, spol.s.r.o. Lipova 3 Náplne do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.12.2004 31.12.2005
465-500-2004 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 Združená dodávka el. energie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 22.12.2004 31.12.2005