Zmluvy za Slovenské banské múzeum


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 R. Sobota Vybavenie depozitov a expozícií mobilnými klimatizačnými jednotkami 30 232 0 Slovenské banské múzeum 29.10.2009 31.12.2009 Nórsky finančný mechanizmus
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2008 Ceiba, s.r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo Dodávka tovaru 16 884 0 Slovenské banské múzeum 03.10.2008 31.03.2009 Nórsky finančný mechanizmus
Zmluva o dielo K-system, spol. s r.o., 966 24 Kosorín 116 Dodávka výrobkov firmy K-system s montážou 8 962 0 Slovenské banské múzeum 05.02.2009 31.12.2009 Nórsky finančný mechanizmus
zmluva o dielo č. 01/PA/2009 PAMSTAV, s.r.o. K, Kmeťku 9, 010 08 Žilina Rekonštrukcia strechy na Novom zámku v B. Štiavnici 79 505 0 Slovenské banské múzeum 07.07.2009 30.11.2009
Zmluva o dielo 172/2009 Patrik Juríček, Ing.arch., SNP 18, 972 51 Handlová Architektonická koncepčná štúdia a PD expozície v Handlovej 22 400 0 Slovenské banské múzeum 25.03.2009 31.05.2009 Uznesenie vlády SR č. 266 z 30.4.2008
Zmluva o dielo č. 015/2009 REMESLO stav, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom Zriadenie uhoľnej expozície v Handlovej 394 583 0 Slovenské banské múzeum 07.07.2009 30.06.2010 Uznesenie vlády SR č. 266 z 30.4.2008
4057/2009 SimKor, s.r.o. L. Svobodu 26, 969 01 Banská Śtiavnica Izolácia severnej veže Starého zámku v B. Śtiavnici 3 017 0 Slovenské banské múzeum 18.11.2009 31.03.2010
Zmluva o dielo č. 2049/2007 SimKor, s.r.o. L. Svobodu 26, 969 01 Banská Śtiavnica Sanácia svahu nad domami 48, 49, 50, Trojičné nám. B. Štiavnica 84 043 0 Slovenské banské múzeum 15.10.2007 30.04.2008
Zmluva o dielo č. 2036/2007 SimKor, s.r.o. L. Svobodu 26, 969 01 Banská Śtiavnica Statické zabezpečenie ochozí Starého zámku v B. Štiavnici 29 837 0 Slovenské banské múzeum 18.06.2007 31.10.2007
Zmluva o dielo č. 3016/2008 SimKor, s.r.o. L. Svobodu 26, 969 01 Banská Śtiavnica Rekonštrukcia fasády - Kammerhof B. Štiavnica 33 181 0 Slovenské banské múzeum 02.06.2008 01.10.2008
Zmluva odielo 568/2008 Vladimír Drexler - MEBR, 969 81 Štiavnické Bane č. 456 Realizácia domcov ľudovej architektúry, časť NN prípojka BMP 41 067 0 Slovenské banské múzeum 01.07.2008 31.10.2008
Zmluva o dielo Zámočníctvo Rückschloss, Zigmund šachta 13, 969 01 B. Štiavnica Vybavenie depozitov SBM policovým a závesným systémom 45 923 0 Slovenské banské múzeum 25.09.2009 31.12.2009
Mandátna zmluva 375/2008 Zdenko Šlúch, Križovatka 6, 969 01 B. Štiavnica Inžinierska činnosť 2 390 0 Slovenské banské múzeum 29.04.2008 30.11.2008