Zmluvy za Slovenská inšpekcia životného prostredia


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
21/2008 ATTEND s.r.o., Banská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 497 3 228 SIŽP 01.08.2008
12/2010 AUTO VALUŠEK s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 31 355 0 SIŽP 28.05.2010 31.07.2010
24/2009 BYTHOS s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o obstarávaní výkonu správy č. 4030/2009 25 150 SIŽP 22.09.2009
7/2010 ENVIRONMENTÁLNY FOND, Bratislava Zmluva č. 73937 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 15 000 0 SIŽP 19.04.2010 31.12.2010
22/2007 Ing. Bohumil Husťák Košice Zmluva o vykonaní exekúcií 0 980 SIŽP 28.09.2007
11/2010 Ing. Marek Hubáček, Likavka Zmluva o vytvorení diela "update" aplikačného programového vybavenia "Databáza kontrolných činností a rozhodnutí" - Natura 2000 2 344 2 344 SŽP 05.05.2010 30.11.2010
23/2007 JUDr. Jozef Martišík Púchov Zmluva o vykonávaní exekúcií 0 920 SIŽP 28.09.2007
19/2007 JUDr. Lýdia Bujňáková, Košice Zmluva o vykonávaní exekúcií 0 550 SIŽP 01.10.2007
368/2007 Krajské riaditeľstvo PZ, Banská Bystrica Zmluva o ochrane objektu 321 161 SIŽP 01.02.2007
8/2010 LABEKO s.r.o., Piešťany Zmluva o dielo pre poskytovanie činností kontrolného laboratória 0 16 515 SIŽP 18.05.2010 31.12.2010
14/2008 Ladislav Eichler - COLA, Bratislava Zmluva o dielo a mandátna zmluva 432 2 592 SIŽP 01.10.2008
1/2010 Linde Gas k.s., Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 238 119 SIŽP 01.01.2010 31.12.2010
18/2009 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Zmluva o výpožičke 0 0 SIŽP 09.07.2009
13/2010 Peris. a.s.,Bratislava Zmluva o poskytnutí parkoviska pre motorové vozidlá 543 3 258 SIŽP 01.07.2010
15/2008 PlusComp s.r.o., Bratislava Prevádzková servisná zmluva č. 1/2008/SIŽP 275 1 650 SIŽP 01.10.2008
22/2008 SEGAL Security s.r.o., Nitra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní ochrany majetku prostredníctvom poplachového systému narušenia a napojenie zariadenia PSN na Stredisko Registrácie Poplachov poskytovateľa 83 606 SIŽP 29.09.2008
10/2010 Skanska SK a.s., Bratislava Zmluva o dielo č. 067/10 OM 31 490 0 SIŽP 28.05.2010 31.07.2010
7/2009 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava Zmluva o nájme 41 950 22 794 SIŽP 01.02.2009 31.12.2010
9515/330/2007 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava Nájomná zmluva - ústredie SIŽP 0 12 886 SIŽP 23.11.2007
2/2010 SLOVNAFT VÚRUP a.s., Bratislava Čiastková zmluva o dielo č. 75762.10 116 755 86 718 SIŽP 15.01.2010 31.12.2010