Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-RAS-2004-1676-080205 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra navýšenie počtu odberov vzoriek 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 08.11.2004 31.12.2004
Z-RAS-2004-1676-080205 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra navýšenie počtu odberov vzoriek 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 22.12.2004 31.12.2004
ZM-22-05-1-11356-13300 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 05.05.2005 31.03.2006
605 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Súbor máp geofaktorov životného prostredia 439 052 0 Ministerstvo životného prostredia SR 30.07.2001 31.12.2004
610 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník 22 286 0 Ministerstvo životného prostredia SR 05.11.2001 31.03.2003
610 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník 7 290 0 Ministerstvo životného prostredia SR 20.01.2003 30.09.2003
630 03 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vykonávanie laboratórnych rozborov vôd 0 0 GEO Slovakia, s.r.o. 10.03.2003 31.12.2003
635 04 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vykonávanie rozborov vôd a zemín 0 0 GEO Slovakia,s.ro. 08.03.2004 31.12.2004
694 09 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o dielo 0 0 Ludovika Energy, s.r.o. 11.01.2010 31.12.2010
658 06 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o dielo na vykonanie geologických prác 25 306 0 ENVIGEO, a.s. 27.10.2006 30.09.2008
658 06 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO,a.s. 30.03.2007 30.09.2008
144-11-072 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava ENWAT - Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných Maďarsko-slovenských útvar. podzem. vôd 313 136 0 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Sr 10.10.2006 15.08.2008
665 07 Štátny geologický ústavDionýza Štúra Zmluva o vykonávaní analýz 0 0 Tepláreň Košice, a.s. 15.11.2007 31.05.2009
658 06 Štátny geologický ústva Dionýza Štúra Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO, a.s. 30.09.2008 14.11.2008
01 06 SUB 6 Štefan Hudec - GEOVRTY Belá Záhorská nížina - Odŕtania plytkých mapov vrtov 29 872 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 14.02.2008 30.11.2009
2007/07/105KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Implementácia informačného systému HS 0 0 ŠGÚDŠ
2007/10/01/KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Technická infraštruktúra pre informačný systém HS 0 0 ŠGÚDŠ
2008/12/03KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Dodávka servera a PC techniky 0 0 ŠGÚDŠ
ČMS SUB 37 2009-2010 UK PriF Katedra inžinierskej gelógie Bratislava ČMS Geologické faktory : Kontinuálne pokračovanie monitoringu 21 653 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 15.05.2009 31.10.2010 Ročná cena
05 03 SUB 7 UK v Bratislave PriF Bratislava Zdroje rudonosných fluíd v metalogenéze ZK 52 895 0 Štátny geologický ústav D.Štúra Bratislava 20.10.2003 31.03.2007 čiastkový riešiteľ
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>