Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
050/2001 NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. Rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy v areáli ŠGÚDŠ 21 458 412 0 ŠGÚDŠ 12.07.2001 30.01.2002
GSSR 10/04 Oilfield Services, Karl-Wiechert Alle 3 Hannover Lízingový nákup softvéru a služieb 0 0 ŠGÚDŠ
02-0126 OLIGO v.o.s. Výmena drevených okien za plastové 1 300 068 0 ŠGÚDŠ 22.08.2002
03-0145 OLIGO v.o.s. Výmena drevených okien za plastové 2 490 922 0 ŠGÚDŠ 20.03.2003
05 01 SUB 13 OPTIMA a.s. Nová Baňa Technické a vrtné práce - HR-1 Banská Štiavnica 200 432 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 12.08.2002 15.01.2003 zrušené
05 01 SUB 13 a OPTIMA a.s. Nová Baňa Technické a vrtné práce - HR-2 Banská Belá 30 489 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 25.11.2002 15.12.2002 zrušené
01-1165/2010 Pragolab, s.r.o. Dodávka hmotnostného spektrometra 331 220 0 ŠGÚDŠ 12.04.2010
IG-2 SUB 37 2000-2005 PriF UK Katedra inžinierskej geológie Bratislava ČMS - Geologické faktory žp - Zmeny antropog. sedim, Stabilita hornin. masív..., tektonická a seizmická aktivita ... 0 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.07.2000 30.11.2005
01 00 180-3 Prírod. fakulta UK Kat. aplik. a environmentál. geofyziky Bratislava Atlas geofyz. máp a profilov - Geofyzikálne práce 21 576 0 Geologická služba SR Bratislava 28.03.2000 30.11.2000
2/2009 SBS VONEM Group, s.r.o. Ochrana majetku a osôb 0 0 ŠGÚDŠ 25.06.2010
ČMS SUB 32 Sensor s.r.o. Bratislava ČMS Geologické faktory -Meranie poľa PEE 28 215 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 19.06.2006 31.10.2010 Kontinuálne merania
ČMS SUB 32 2002 - 2005 SENSOR s.r.o. Bratislava Čiastkový monit. systém: Geolo. faktory - Zosuvy a svahové deformácie-Meranie PEE na vybraných lokalitách 21 895 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 17.06.2002 30.10.2005
03.07.01 SETING Bratislava s.r.o. Rekonštrukcia plynovej kotolne v administratívnej budove ŠGÚDŠ 4 459 866 0 ŠGÚDŠ 09.07.2001 05.08.2001
08/10/GSSR/01 SHIMADZU SLOVAKIA Kúpa analyzátora obsahu organického uhlíka vo vodách 39 229 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 04.10.2008
11 01 SUB 3 047/2003 STAS-stavby a sanácie s.r.o. Trnava Geologická mapa Trnavská pahorkatina - Technické práce 26 436 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 02.09.2003 30.11.2003
ČMS SUB 72 6-3/SvF/07 Stavebná fakulta ŽU Katedra geodézie Žilina ČMS - Zosuvy a svah. deformácie-Etap. geodet. merania pohybu pozor. bodov na lokalite Okoličné 0 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 26.03.2007 31.10.2010
ZoD 1/2002 STAVEX-IPS a.s. Rekonštrukcia budovy ŠGÚDŠ na Bukureštskej 655 104 0 ŠGÚDŠ 16.10.2002
01/3566/07 Struers GmbH, organizační složka Kúpa zariadenia Discoplan-TS 571 800 0 ŠGÚDŠ 07.11.2007
12 05 SUB 48 STU Bratislava Stavebná fakulta Bratislava INTERREG IIIB CADSES 3B035 SISMA-Metodika - lokál. geodet. sieť-GPS 22 000 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 30.09.2005 30.09.2006
ČMS SUB 75 04-184-06 STU Stavebná fakulta Bratislava ČMS - Zosuvy a svah. deformácie--MOnito.proces. zvetrávania-Zmeny antropogén. sedimentov na vybraných lokalitách 26 555 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 12.06.2006 31.10.2010
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>