Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
05 99 SUB 06-1 Geo-Technic-Consulting Bratislava Seimické transekty geolog.jednot.Západ. Karpát-Doplňujúce vrtné práce 47 308 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 20.06.2000 05.08.2000
05 99 SUB 04 Geo-Technic-Consulting s.r.o. Bratislava Seizmické transekty - Príprava a realizácia strelných prác 30 195 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 04.05.2000 31.08.2000
05 99 SUB 06 Geo-Technic-Consulting s.r.o. Bratislava Príprava a realizácia vrtných prác- seizmické transekty 127 776 0 Štátny geologický ústav D.Štúra Bratislava 04.05.2000 30.06.2000
06 01 SUB 50 Geo-Technic-Consulting spol. s r. o. Bratislava Hydrogeotermál zhodnot.Hornonitrian. kotliny-Technické a vrtné práce 336 719 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 30.11.2001 30.11.2002
651 06 SUB 4 Geocomplex a.s. Bratislava Databanka geofyz. merani - VES + sprac čiastkovej záverečnej správy 169 912 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 22.06.2006 31.08.2008
07 05 SUB 22 Geocomplex a.s. Bratislava Magnetická mapa Slovenska-merania geomagnet. poľa T -výchoslov.flyš 29 940 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 02.05.2006 10.12.2006 Spoluriešiteľ
08 00 SUB 36 Geocomplex a.s. Bratislava Tríbeč - stanovenie geologických, geofyzikálnych a environmentálnych činiteľov pre výber HU VRaO 95 709 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 28.10.2000 31.07.2002 Spoluriešiteľ
18 06 SUB 22 Geocomplex Bratislava GEOMIND-spracovanie geofyzikál.metód 17 775 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 16.06.2008 28.06.2008
ČMS SUB 5 Geofyzikálny ústav SAV Bratislava ČMS-Geologické faktory : Nepretržitá registrácia seizmických javov na seizmic.stan. GFÚ SAV 29 875 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 23.10.2006 31.10.2010 Kontinuálne merania
IG-2/11 SUB 5 Geofyzikálny ústav SAV Bratislava ČMS - Nepretržitá registrácia seizmických javov 29 539 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 06.05.1996 30.11.2005 Ročná cena
12 05 SUB 49 Geofyzikálny ústav SAV Bratislava INTERREG IIIB CADSES 3B035 SISMA-Metodika - seizmická história... 22 980 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 30.09.2005 30.06.2006
01-3207/06 SUB 20 Geologický ústav SAV Bratislava Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolit. vulkanitov Slovenska... 67 474 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 13.11.2006 30.11.2010 Spoluriešiteľ
27 98 SUB 6 GRAFIKA s.r.o. Košice Tlač monografie - História geológie Slovenska 21 725 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 29.01.2001
01-1127-2800/05 Hermes LabSystem, spol. s r. o. dodávka plynového chromatografu 2 936 156 0 ŠGÚDŠ 07.12.2005
01-1127-2800/05 Hermes LabSystems,spol. s r.o. Kúpa Plynového chromatografu 97 463 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 07.12.2005
0109/05 Chromspec-Slovakia spol. s r. o. Kúpa elementárneho analyzátora CHN 1 989 559 0 ŠGÚDŠ 19.09.2005
01-2043/09 Chromspec-Slovakia spol. s r. o. Kúpa reaktora s príslušenstvom pre laboratórne aplikácie 39 499 0 ŠGÚDŠ 18.06.2009
0107/05 CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. Kúpa Elementárneho analyzátora CHN 66 041 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 19.09.2005
121903 IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o. Dodanie výpočtovej techniky, nainštalovanie a zaškolenie 946 354 0 ŠGÚDŠ 19.12.2003
3/2304/04 ILABO, s.r.o. Kúpa laboratórneho mlyna 688 415 0 ŠGÚDŠ 13.05.2004
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>