Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ČMS SUB 26 02/02/VEK Daříček-VEK Bratislava ČMS - Zosuvy a svah. deformácie-Režimné merania na MO a automat. staniciach MARS 30 538 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 27.05.2002 30.09.2005
01-582-208/05 SUB 90 Dušan Drotár - D&D Bratislava Monitoring zosuvov a iných svahových deformácií-Aktualizácia údajov a databáz 18 921 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 22.07.2005 30.10.2010 Ročne
01-932/03 ECOS IT, s.r.o. Kúpa veľkoplošného valcového farebného scenera 23 295 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 01.07.2003
KZ 01-932/03 ECOS IT, s.r.o. Kúpa veľkoplošného valcového farebného skenera 701 784 0 ŠGÚDŠ 01.07.2003
01-1425/10 Envigeo, a.s. Dodávka softvéru GIS, programy pre 3D modelovanie, grafické programy,... 93 148 0 ŠGÚDŠ 04.05.2010
01-1089/10 Envigeo, a.s. Dodávka meracích prístrojov 37 801 0 ŠGÚDŠ 30.03.2010
01-2189/2007 SUB 18 Environment a.s. Nitra Zostav. súboru zdravot. indikátorov SR a ich matemat-štatistic.zhodn 67 284 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 11.06.2007 01.10.2009
04 06 SUB 8 Environment a.s. Nitra Spracovanie ukazov. demografic. vývoja a zdravot. stavu obyvateľ. Štiav. vrch 16 597 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 15.05.2006 20.11.2006
2372 SUB 30 18/04 EQUIS s.r.o. Bratislava Vývoj, geometria a distribúcia potenciál. litol. pascí uhľovodíkov...-Spracovanie a spolupráca.. 43 609 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 18.08.2004 30.11.2006
09 05 SUB 10 Esprit Banská Štiavnica Vytvorenie GeoIS-I. etapa 315 856 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 17.06.2006 30.06.2009
03 03 SUB 44 Esprit Banská Štiavnica Zostavovanie geolog. máp v M 1 : 50 000 pre potreby IMK 455 319 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 04.12.2003 31.05.2007
13 05 SUB 50 Esprit Banská Štiavnica Realizácia geofyzikálnych prác -Rimavská kotlina 19 103 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.12.2005 15.12.2005
28 98 SUB 16 Rámcová ZoD Esprit Banská Štiavnica Hodnot. geolog. surovin.potenc.-Slov.rudohorie-záp...geofyzikálny prieskum 292 106 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 28.01.2000 30.04.2005 zmena termínu-nedostali sme financie
12 02 SUB 2 01/200/2003 Esprit s.r.o. Banská Štiavnica Digitálna geologická mapa - M 1:50 000 a M 1:500 000 157 415 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 24.02.2003 30.10.2005
11 07 SUB 8 Esprit spol s r.o. Banská Štiavnica Komplexná geolog. informač. báza pre potreby ochrany prír a manaž. krajiny-Tvorba a char. typov abiokomplexov 230 566 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 21.02.2008 31.10.2010
01-2315/08 Esprit, spol. s r.o. Registre 929 628 0 ŠGÚDŠ 18.07.2008
050810/1310 EXE s.r.o. Kúpa softvéru a pevných diskov 1 703 971 0 ŠGÚDŠ 15.08.2005
2372 SUB 36 G-trend Bratislava Vývoj, geometria a distribúcia potenc.litol. pascí uhľovodíkov-zostavenie máp 35 752 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 09.09.2004 31.03.2006
15 07 SUB 2 G-trend s.r.o. Bratislava Geofyzikálne práce pre hg vrt Handlová 30 829 0 Štátny geologický D. Štúra Bratislava 14.01.2008 10.12.2010
09 10 SUB 9 GEO TRANS Prešov Realizácia dvoch prieskumno-sanačných vrtov Kapušany -Hradný vrch 19 980 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.10.2010 29.10.2010
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>