Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13 08 APVV-0549-07 ŠGÚDŠ Záznamy viacnásob. magmat. a tektono-metamorf. udalostí vo vývoji Západných Karpát 74 753 0 Agentúra na podporu VaV Ba 02.09.2008 31.12.2010
1/2002 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava Odplatný prevod nehnut. majetku v k.ú. Bratislava-m.č. Staré Mesto 0 0 DRUSTAV, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy, Holekova 3, 811 04 BA 15.07.2002
658 06 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o dielo na vykonanie geologických prác 25 306 0 ENVIGEO, a.s. 27.10.2006 30.09.2008
658 06 Štátny geologický ústva Dionýza Štúra Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO, a.s. 30.09.2008 14.11.2008
658 06 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO,a.s. 30.03.2007 30.09.2008
10 06 Contract No 518318 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava EU GeoCapacity - Assessing European Capasity for Geological... 0 0 EU Spoločenstvo 01.01.2006 31.12.2009
18 06 ECP-2005-GEO-038150 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service 0 0 Európske spoločenstvo - Coordinátor-Panstwowy Institut Geologiczny PIG 01.09.2006 01.09.2008
KZ 2/2005 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 1 243 450 0 František Nemec 11.07.2005
630 03 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vykonávanie laboratórnych rozborov vôd 0 0 GEO Slovakia, s.r.o. 10.03.2003 31.12.2003
635 04 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vykonávanie rozborov vôd a zemín 0 0 GEO Slovakia,s.ro. 08.03.2004 31.12.2004
01 00 180-3 Prírod. fakulta UK Kat. aplik. a environmentál. geofyziky Bratislava Atlas geofyz. máp a profilov - Geofyzikálne práce 21 576 0 Geologická služba SR Bratislava 28.03.2000 30.11.2000
17 06 ECP-2005-GEO-038214 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Multilingual cross-border access to ground water databases 0 0 Komisia ES 01.09.2006 31.08.2008
694 09 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o dielo 0 0 Ludovika Energy, s.r.o. 11.01.2010 31.12.2010
3/2009 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 21 000 0 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 30.06.2010
144-11-072 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava ENWAT - Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných Maďarsko-slovenských útvar. podzem. vôd 313 136 0 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Sr 10.10.2006 15.08.2008
01 03 PPŠP-1/2003 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Vplyv geologických faktorov na kvalitu života 550 220 0 Ministerstvo výstavby a RR SR Ba 06.07.2003 31.12.2005
605 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Súbor máp geofaktorov životného prostredia 439 052 0 Ministerstvo životného prostredia SR 30.07.2001 31.12.2004
610 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník 22 286 0 Ministerstvo životného prostredia SR 05.11.2001 31.03.2003
610 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník 7 290 0 Ministerstvo životného prostredia SR 20.01.2003 30.09.2003
014/2006 ZopNFP Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Integrovaný systém pre manažment bezpečnostných aktivít na zabezpečenie a ochranu historických centier voči rizikám 207 187 0 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava 26.06.2006 30.04.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 >>