Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
18 06 ECP-2005-GEO-038150 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service 0 0 Európske spoločenstvo - Coordinátor-Panstwowy Institut Geologiczny PIG 01.09.2006 01.09.2008
1/2009 ŠGÚDŠ Bratislava Kúpna zmluva, odplatný prevod nehnut.majetku v k.ú. Banský Studenec 0 0 RNDr.Hanas Peter s manželkou Ing. Helenou Hanasovou 03.03.2009 Odplatný prevod trvalo prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
1/2002 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava Odplatný prevod nehnut. majetku v k.ú. Bratislava-m.č. Staré Mesto 0 0 DRUSTAV, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy, Holekova 3, 811 04 BA 15.07.2002
SE-09-01-23-ZP-1-B Linde Gas k.s. Zmluva o dodávke plynov 0 0 štátny geologický ústav Dionýza štúra 26.01.2009 31.01.2010
2008 Altec s.r.o. Kúpa AMA -254 s príslušenstvom 0 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 24.11.2008
2007/07/105KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Implementácia informačného systému HS 0 0 ŠGÚDŠ
2007/10/01/KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Technická infraštruktúra pre informačný systém HS 0 0 ŠGÚDŠ
2008/12/03KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Dodávka servera a PC techniky 0 0 ŠGÚDŠ
IG-2 SUB 37 2000-2005 PriF UK Katedra inžinierskej geológie Bratislava ČMS - Geologické faktory žp - Zmeny antropog. sedim, Stabilita hornin. masív..., tektonická a seizmická aktivita ... 0 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.07.2000 30.11.2005
2/2009 SBS VONEM Group, s.r.o. Ochrana majetku a osôb 0 0 ŠGÚDŠ 25.06.2010
ČMS SUB 72 6-3/SvF/07 Stavebná fakulta ŽU Katedra geodézie Žilina ČMS - Zosuvy a svah. deformácie-Etap. geodet. merania pohybu pozor. bodov na lokalite Okoličné 0 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 26.03.2007 31.10.2010
17 06 ECP-2005-GEO-038214 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Multilingual cross-border access to ground water databases 0 0 Komisia ES 01.09.2006 31.08.2008
10 06 Contract No 518318 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava EU GeoCapacity - Assessing European Capasity for Geological... 0 0 EU Spoločenstvo 01.01.2006 31.12.2009
01/5050/0006 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz, homogenizácia a združ. vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 11.07.2001 31.03.2002
02/5050/0003 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 27.03.2002 31.03.2006
02/5050/0004 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 10.04.2002 15.05.2003
03/5050/0005 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 16.04.2003 15.05.2004
Z-RAS-2004-0184-015100 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 26.05.2004 15.05.2005
Z-RAS-2004-1676-080205 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Odber 100 vzoriek čierneho energetického uhlia 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 01.07.2004 31.12.2004
Z-RAS-2004-1676-080205 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra navýšenie počtu odberov vzoriek 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 08.11.2004 31.12.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 >>