Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
09 10 SUB 9 GEO TRANS Prešov Realizácia dvoch prieskumno-sanačných vrtov Kapušany -Hradný vrch 19 980 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.10.2010 29.10.2010
2/2009 SBS VONEM Group, s.r.o. Ochrana majetku a osôb 0 0 ŠGÚDŠ 25.06.2010
01-1425/10 Envigeo, a.s. Dodávka softvéru GIS, programy pre 3D modelovanie, grafické programy,... 93 148 0 ŠGÚDŠ 04.05.2010
3/2009 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 21 000 0 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 30.06.2010
01-1165/2010 Pragolab, s.r.o. Dodávka hmotnostného spektrometra 331 220 0 ŠGÚDŠ 12.04.2010
01-1088/10 WERNAM, s.r.o. Dodávka výpočtovej techniky 41 708 0 ŠGÚDŠ 06.04.2010
01-1089/10 Envigeo, a.s. Dodávka meracích prístrojov 37 801 0 ŠGÚDŠ 30.03.2010
694 09 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o dielo 0 0 Ludovika Energy, s.r.o. 11.01.2010 31.12.2010
29234 LABTECH s.r.o. Kúpa modulu EOX 19 928 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 02.09.2009
01-2043/09 Chromspec-Slovakia spol. s r. o. Kúpa reaktora s príslušenstvom pre laboratórne aplikácie 39 499 0 ŠGÚDŠ 18.06.2009
ČMS SUB 31 2009-2010 Banské projekty s.r.o. Bratislava ČMS Geologické faktory-Kontinuálne pokračovanie meraní...Handlovka 18 000 0 Štátny geologický ústav D.Štúra 28.05.2009 30.09.2010
ČMS SUB 37 2009-2010 UK PriF Katedra inžinierskej gelógie Bratislava ČMS Geologické faktory : Kontinuálne pokračovanie monitoringu 21 653 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 15.05.2009 31.10.2010 Ročná cena
1/2009 ŠGÚDŠ Bratislava Kúpna zmluva, odplatný prevod nehnut.majetku v k.ú. Banský Studenec 0 0 RNDr.Hanas Peter s manželkou Ing. Helenou Hanasovou 03.03.2009 Odplatný prevod trvalo prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
KZ 2/2009 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 38 936 0 Wintex s.r.o. 27.03.2009
SE-09-01-23-ZP-1-B Linde Gas k.s. Zmluva o dodávke plynov 0 0 štátny geologický ústav Dionýza štúra 26.01.2009 31.01.2010
2008 Altec s.r.o. Kúpa AMA -254 s príslušenstvom 0 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 24.11.2008
13 07 SUB 13 2208 Z0217 - 00 Nafta a.s. Gbely Vyhodnot. kvantit. parametrov v ybr. geol. štruk.vhod.pre ukl CO2 24 896 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 08.10.2008 30.11.2009
08/10/GSSR/01 SHIMADZU SLOVAKIA Kúpa analyzátora obsahu organického uhlíka vo vodách 39 229 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 04.10.2008
658 06 Štátny geologický ústva Dionýza Štúra Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO, a.s. 30.09.2008 14.11.2008
13 08 APVV-0549-07 ŠGÚDŠ Záznamy viacnásob. magmat. a tektono-metamorf. udalostí vo vývoji Západných Karpát 74 753 0 Agentúra na podporu VaV Ba 02.09.2008 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 >>