Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2007/07/105KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Implementácia informačného systému HS 0 0 ŠGÚDŠ
2007/10/01/KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Technická infraštruktúra pre informačný systém HS 0 0 ŠGÚDŠ
2008/12/03KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Dodávka servera a PC techniky 0 0 ŠGÚDŠ
GSSR 10/04 Oilfield Services, Karl-Wiechert Alle 3 Hannover Lízingový nákup softvéru a služieb 0 0 ŠGÚDŠ
2000/6052/MO/CL Labimex s.r.o. (Cameca SA) Elektrónový snímací mikroanalyzátor SX 100 0 0 ŠGÚDŠ
ZoD tlač Alfaprint, s.r.o. Robotnícka 1 D Martin 036 01 Tlač a knihárske spracovanie časopisov a kníh 0 0 ŠGÚDŠ
ZoDE 01-1360/03 Alfaprint, s.r.o. Robotnícka 1 D Martin 036 01 0 0 ŠGÚDŠ
IG-2/11 SUB 5 Geofyzikálny ústav SAV Bratislava ČMS - Nepretržitá registrácia seizmických javov 29 539 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 06.05.1996 30.11.2005 Ročná cena
28 98 SUB 16 Rámcová ZoD Esprit Banská Štiavnica Hodnot. geolog. surovin.potenc.-Slov.rudohorie-záp...geofyzikálny prieskum 292 106 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 28.01.2000 30.04.2005 zmena termínu-nedostali sme financie
01 00 180-3 Prírod. fakulta UK Kat. aplik. a environmentál. geofyziky Bratislava Atlas geofyz. máp a profilov - Geofyzikálne práce 21 576 0 Geologická služba SR Bratislava 28.03.2000 30.11.2000
05 99 SUB 06 Geo-Technic-Consulting s.r.o. Bratislava Príprava a realizácia vrtných prác- seizmické transekty 127 776 0 Štátny geologický ústav D.Štúra Bratislava 04.05.2000 30.06.2000
05 99 SUB 06-1 Geo-Technic-Consulting Bratislava Seimické transekty geolog.jednot.Západ. Karpát-Doplňujúce vrtné práce 47 308 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 20.06.2000 05.08.2000
IG-2 SUB 37 2000-2005 PriF UK Katedra inžinierskej geológie Bratislava ČMS - Geologické faktory žp - Zmeny antropog. sedim, Stabilita hornin. masív..., tektonická a seizmická aktivita ... 0 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.07.2000 30.11.2005
05 99 SUB 04 Geo-Technic-Consulting s.r.o. Bratislava Seizmické transekty - Príprava a realizácia strelných prác 30 195 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 04.05.2000 31.08.2000
08 00 SUB 36 Geocomplex a.s. Bratislava Tríbeč - stanovenie geologických, geofyzikálnych a environmentálnych činiteľov pre výber HU VRaO 95 709 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 28.10.2000 31.07.2002 Spoluriešiteľ
27 98 SUB 6 GRAFIKA s.r.o. Košice Tlač monografie - História geológie Slovenska 21 725 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 29.01.2001
03.07.01 SETING Bratislava s.r.o. Rekonštrukcia plynovej kotolne v administratívnej budove ŠGÚDŠ 4 459 866 0 ŠGÚDŠ 09.07.2001 05.08.2001
01/5050/0006 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz, homogenizácia a združ. vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 11.07.2001 31.03.2002
050/2001 NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. Rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy v areáli ŠGÚDŠ 21 458 412 0 ŠGÚDŠ 12.07.2001 30.01.2002
605 01 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Súbor máp geofaktorov životného prostredia 439 052 0 Ministerstvo životného prostredia SR 30.07.2001 31.12.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 >>