Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
19 06 SUB 9 Zephiros a.s. Bratislava Tlač brožúr a máp 21 377 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 05.03.2008 01.04.2008
01-1088/10 WERNAM, s.r.o. Dodávka výpočtovej techniky 41 708 0 ŠGÚDŠ 06.04.2010
VL 012007 VILLA LABECO s.r.o. Dodávka UV/VIS Spektrometra DR 5000 20 521 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 28.02.2007
13 05 SUB 1 URANPRES s.r.o. Spišská Nová Ves Hydrogeotermálne zhodnotenie Rimav.kotliny- odvŕtanie vrtu 685 684 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 28.04.2006 25.02.2009
15 07 SUB 11 Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves Realizácia hydogeolog.vrtov RH-1 a ČH-1 - Handlová 1 503 210 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 21.05.2008 30.06.2010
08 02 SUB 01 Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves Realizácia geotermálneho vrtu FGTz-2 -Partizánske 480 844 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 19.02.2002 30.06.2005
13 01 SUB 19 Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves Realizácia mapovacích vrtov - Nízke Beskydy - stredná časť 52 230 0 Štátnygeologický ústav D. Śtúra Bratislava 16.09.2002 30.11.2002
01 03 SUB 10 Úrad verejného zdravotníctva Bratislava Vplyv geofaktorov na zdravotný stav obyvateľ. v oblasti Hornej Nitry 30 538 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 27.04.2004 31.03.2005
01 03 SUB 38 UK v Bratislave, Prirodovedecká fakulta Ba Vplyv geologických faktorov na kvalitu života 187 745 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 08.07.2003 30.09.2005 Spoluriešiteľ
12 05 SUB 46 UK v Bratislave Prirodovedecká fakulta KIG Bratislava INTERREG IIIB CADSES 3B SISMA-Príprava metodiky 18 800 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 12.09.2005 30.06.2006
05 03 SUB 7 UK v Bratislave PriF Bratislava Zdroje rudonosných fluíd v metalogenéze ZK 52 895 0 Štátny geologický ústav D.Štúra Bratislava 20.10.2003 31.03.2007 čiastkový riešiteľ
ČMS SUB 37 2006-2008 UK v Bratislave PriF Bratislava ČMS Geologické faktory : Merania vlastností antropogénnych sedimentov a merania stability hornin. masív. pod historic. objektami 32 358 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 10.11.2006 31.10.2008 Ročná cena - Spoluriešiteľ
ČMS SUB 37 2009-2010 UK PriF Katedra inžinierskej gelógie Bratislava ČMS Geologické faktory : Kontinuálne pokračovanie monitoringu 21 653 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 15.05.2009 31.10.2010 Ročná cena
2007/07/105KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Implementácia informačného systému HS 0 0 ŠGÚDŠ
2007/10/01/KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Technická infraštruktúra pre informačný systém HS 0 0 ŠGÚDŠ
2008/12/03KZ Tatra Soft Group, s.r .o. Dodávka servera a PC techniky 0 0 ŠGÚDŠ
01 06 SUB 6 Štefan Hudec - GEOVRTY Belá Záhorská nížina - Odŕtania plytkých mapov vrtov 29 872 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 14.02.2008 30.11.2009
658 06 Štátny geologický ústva Dionýza Štúra Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 0 0 ENVIGEO, a.s. 30.09.2008 14.11.2008
665 07 Štátny geologický ústavDionýza Štúra Zmluva o vykonávaní analýz 0 0 Tepláreň Košice, a.s. 15.11.2007 31.05.2009
144-11-072 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava ENWAT - Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných Maďarsko-slovenských útvar. podzem. vôd 313 136 0 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Sr 10.10.2006 15.08.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 >>