Zmluvy za Vodohospodárska výstavba


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
71/99 ASTA, s.r.o. Projekčné a stavebné práce Zmluva o dielo 153 119 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 26.06.2000
2004/5400/0360 EKOROZVOJ Zmluva o dielo 13 866 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 09.08.2004 31.10.2004
05/2001 Ekospol - RNDr. Dušan Mandák Zmluva o dielo 548 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 27.06.2001 15.12.2001
3/2000 Gabriel Šoltés Zmluva o dielo 319 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16.11.2000
525-2-3 GEOCONSULT, s.r.o. Zmluva o dielo 7 598 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14.07.2000
6/2002 Geodézia Žilina, akciová spoločnosť Zmluva o dielo - Vypracovanie nových a aktualizovanie pôvodných geometrických plánov na trvalý a dočasný záber v katastrálnych územiach Zvolen-Môťová, Slatinka, Zvolenská Slatina 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 02.08.2002 Cena určená jednotkovo, cena za mernú jednotku je 49,79€ bez DPH, predpokladaný počet merných jednotiek je 600, predpokladaná cena diela je 32861,98€ s DPH, zmluva ukončená.
1-6/2002 Geodézia Žilina, akciová spoločnosť Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2002 0 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 02.12.2002 Navýšenie zmluvnej ceny o 27384,98€, zvýšenie predpokladaného počtu merných jednotiek zo 600 na skutočný stav 1100, predĺženie termínu plnenia do 04.12.2002, dodatok ukončený v súvislosti s ukončením zmluvy.
Zmluva č.1,1281-4420 GEOEXPERTA - Ing. Vladimír Šuľan Zmluva o dodávke projektových prác 8 196 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 03.05.2001 15.08.2001
Zml.č.2, č.objednávky:2026/4400/2001, zákazkové č.20/2001 GEOEXPERTA - Ing. Vladimír Šuľan Zmluva o dodávke projektových prác 13 244 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 30.07.2001 15.12.2001 Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2/2002 GEOEXPERTA Ing. Vladimír Šuľan Zmluva o dielo - Vypracovanie geometrického plánu pre stavbu: "Preložka cesty II/520 - Nová Bystrica - Oravská Lesná" 16 182 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16.04.2002 Zmluva ukončená, dodávateľ nie je platca DPH.
0021/5400/0148 HORSMAN, s.r.o. Zmluva o dielo - Geologický prieskum na preložku cesty a ľavostranného prítoku pre VD Tichý Potok 9 455 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 26.05.2003 30.06.2003
0110/5400/2003 Hydroconsult Bratislava, š.p. Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru pre VN Tichý Potok 21 947 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 06.08.2003 19.09.2003
1-0110/5400/2003 Hydroconsult Bratislava, š.p. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0110/5400/2003 25 730 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 19.09.2003 15.10.2003 dodatkom sa mení predmet zmluvy, termín plnenia, zmluvná cena a platobné podmienky
03-2003/67 HYDROCONSULTING, s.r.o. Zmluva o dielo VD Slatinka - ekonomické vyhotovenie 2 043 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 28.02.2003 31.03.2003
10 2000 HYDROCONSULTING, s.r.o. Zmluva o dielo 1 314 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 30.10.2000
12031 Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o. Zmluva o dielo 17 526 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 31.05.2001 15.09.2001
2004/5400/0481 Hydrotechnológia, Bratislava s.r.o. Zmluva o dielo 5 846 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 03.11.2004 10.12.2004
2003/5400/0037 Ing. arch. Ľ. Jankovič autorizovaný architekt URKEA Zmluva o dielo Urbanistická štúdia - VD Slatinka 6 440 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 18.06.2003 30.06.2003
2003/5400/0129 Ing. Jaroslav Astrab - BATRAL Zmluva o dielo - Vodárenská nádrž Hronček - štúdia dopadov VN Hronček na lesné hospodárstvo 6 406 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 06.10.2003 30.11.2003
2004/5400/0424 Ing. Karol Kalúz, CSc. SOIL-AIR Zmluva o dielo 7 435 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 13.09.2004 30.10.2004
1 2 3 4 5 >>