Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
49/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení SIM karta 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 15.02.2006
50/2005 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení 6 Sim kariet 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 21.07.2005
51/2007 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení 5 SIM kariet 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 12.04.2007
52/2008 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení 2 Sim Karty 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 15.04.2008
6-2010 PYROBOSS spo. s r.o., Banská Bystrica - Nemce, Lúčna 64 Činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti práce podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z., ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR 314/2001 Z.z. a civilnej ochrany podľa zákona NR SR 42/1994 Z.z. 4 741 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2010 28.02.2012
53/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.02.2009
54/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.02.2009
55/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 23.02.2009
56/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 23.02.2009
57/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Lučenec) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 23.02.2009
58/2008 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.12.2008
59/2008 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Zvolen) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.12.2008
60/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA - nový prístup (R. Sobota) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.06.2009
61/2004 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 27.05.2004
62/2004 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI (Revúca) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 04.05.2004
11-2005 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu maloodber v zmysle obchodných podmienok budova Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici 94 268 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2006
5611865318 Slovnaft a.s., Bratislava Palivové platobné karty - strieborné, zlaté a ich používanie. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 09.05.2006
001/2008 SR- Obvodný úrad Zvolen, Zvolen, Nám. SNP 35/48 Nehnuteľný majetok SR - garážové priestory o výmere 18 m2 , Záhradná 12, Detva 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.01.2008
ČOM 9104276 3 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Opakovaná dodávka elektriny na odberné miesto9104276 Skuteckého 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
106201286 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Skuteckého č. 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2006