Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
038/4.1MP/2009 Mestský podnik služieb mesta Strážske Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Hala Strážske - separovaný zber odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
236/2002/3.4 MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 20.12.2002 Súčasťou zmluvy je príloha č. 1.
144/2006/7.2 MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. Rámcová dohoda 0 0 MŽP SR MŽP SR 27.06.2006 27.06.2010 cena závisí od rozsahu poskytnutých služieb a vykonaných prác
180/2006/7.2 MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. Čiastková zmluva o dielo k Rámcovej dohode č. 144/2006/7.2 0 0 MŽP SR 29.06.2006 Súčasťou zmluvy je príloha č. 1.
018/4.2MP/2009 Milenium Trading, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12.03.2009
005/4.5MP/2009 Obec Andovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Andovce - skládka TKO, rekultivácia skládky" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
012/1.2MP/2009 Obec Belá nad Cirochou Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 05.05.2009
011/1.2MP/2009 Obec Borský Mikuláš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Borský Mikuláš - splašková tlaková kanalizácia" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.04.2009
003/4.2MP/2009 Obec Brestovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kompostáreň - Brestovec" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009
048/4.1MP/2009 Obec Bziny Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v obci Bziny" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
044/1.2 MP/2009 Obec Cabaj -Čápor Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Obecná kanalizácia Cabaj-Čápor" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22.12.2009
008/4.2MP/2009 Obec Čalovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kompostáreň Čalovec" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25.02.2009
018/4.1MP/2009 Obec Čierne Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zdokonalenie systému zberu separovaného odpadu v obci Čierne" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
045/4.1MP/2009 Obec Dolné Obdokovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
060/4.1MP/2009 Obec Drahňov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zberný dvor a kompostáreň Drahňov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22.12.2009
008/3.1MP/2009 obec Helcmanovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Výmena vykurovacoejp systému Domu služieb a kultúry - Helcmanovce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009
024/4.1MP/2009 Obec Heľpa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
028/1.2 MP/2009 obec Heľpa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Čistiareň odpadových vôd Heľpa" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
030/4.1MP/2009 obec Horná Súča Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov Horná Súča" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
005/4.1MP/2009 Obec Kátlovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Program separovaného zberu odpadov obce Kátlovce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.03.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>