Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
009/1.2MP/2009 Mesto Gelnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 04.05.2009
006/1.2MP/2009 Mesto Giraltovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Giraltovce - ul. Kpt. Nálepku - kanalizácia" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20.04.2009
052/4.1MP/2009 Mesto Giraltovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Systém separácie a zhodnocovania odpadov v meste Giraltovce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
003/3.1MP/2009 Mesto Holíč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Výsadba zelene v meste Holíč za účelom znižovania vplyvu imisií" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.03.2009
028/4.1MP/2009 mesto Holíč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Dobudovanie nfraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Holíč" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
001/4.1MP/2009 Mesto Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
053/4.1MP/2009 Mesto Hurbanovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
035/4.1MP/2009 mesto Kežmarok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
002/4.2MP/2009 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kompostáreň bioodpadov mesta Košice" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.03.2009
054/4.1MP/2009 mesto Krásno nad Kysucou Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie a dobudovanie separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
007/3.1MP/2009 mesto Krompachy "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Krompachy " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009
010/4.2MP/2009 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Projekt materiálového zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu formou aerobnej fermentácie " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
032/4.1MP/2009 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložietľného odpadu v Meste Liptovský Hrádok" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
020/4.1MP/2009 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
016/4.2MP/2009 Mesto Lučenec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kompostáreň - Veľké Kosihy" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
017/4.1MP/2009 Mesto Malacky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Existujúca hala spracovania druhotných surovín - modernizácia technológie spracovania druhotných surovín" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20.02.2009
034/1.2 MP/2009 Mesto Malacky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
055/4.1MP/2009 Mesto Medzilaborce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce". 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
013/4.1MP/2009 Mesto Michalovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.02.2009
061/4.1MP/2009 Mesto Myjava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Myjava" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009