Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
019/4.2MP/2009 Jozef Podolan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Projekt na zhodnocovanie stavebných odpadov - zakúpenie drvičky" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 27.03.2009
125/2001/8.3 Kontura Canon, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 09.11.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
Suma v zmluve: 246,- Sk s DPH/1 hod.+dopravné náklady 147,- Sk s DPH


104/2007/6.4 KONTURA Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme digitálnych kopírovacích strojov do rozmnožovne MŽP SR 0 0 MŽP SR 20.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
Suma v zmluve: Spôsob výpočtu uvedený v zmluve
030/4.2MP/2009 Konzeko, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "BAT intenzifikácia areštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov". 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
148/2009/1.6 LASER servis, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 21.12.2009 Dátum platnosti do: Do dosiahnutia súčtu kúpnych cien za dodaný tovar podľa článku II. bod 2 zmluvy.
Suma v zmluve: 55 000,- eur bez DPH
031/1.2 MP/2009 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kanalizácia a ČOV Východná" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
032/1.2 MP/2009 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
007/1.2MP/2009 M.Č. Košice- Krásna Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kanalizácia Mestskej časti Košice - Krásna, II. etapa - lokalita Pred mostom" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.04.2009
015/4.2 MP/2009 MACH TRADE, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zlepšenie recyklácie oloveného odpadu – odsírenie olovenej pasty z olovených akumulátorov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009
198/2007/1.4 Matej Súkeník -MTS software Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 10.09.2007 5000,- SK/mes.
108/2009/1.9 Matej Súkeník MTS software Zmluva o zachovaní dôvernosti informácií 0 0 MŽP SR 14.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú
025/4.1MP/2009 MEPOS,s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
012/4.1MP/2009 Mesto Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009
033/4.1MP/2009 mesto Banská Štiavnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
049/4.1MP/2009 Mesto Bytča Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a v okolitých obciach zameraných na zber BRO" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
043/4.1MP/2009 Mesto Čadca Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
002/3.1.MP/2009 mesto Galanta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zvýšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov mesta Galanta 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.02.2009
011/4.2MP/2009 Mesto Galanta Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Galanta - Zámocká Lúka" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.02.2009
002/1.2MP/2009 Mesto Gbely Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kanalizácia - ulica Medlenova" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 04.05.2009
002/4.1 MP/2009 Mesto Gbely Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zberný dvor odpadov Gbely" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24.02.2009