Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
201/2007-5.0 živnostník Ing. Ivan Labanc Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 26.07.2007 Suma v zmluve: 949 787,- Sk bez DPH
001/3.2 MP/2009 Žarnovická energetická s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Využitie drevnej štiepky v systéme CZT a modernizácia rozvodov tepla v Žarnovici" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
016/1.2MP/2009 ZsVS - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 03.07.2009
005/5.2-5.3MP/2009 Zoologická záhrada Bojnice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 03.07.2009
005/5.2MP/2009 Zoologická záhrada Bojnice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Pracovisko pre archiváciu DNA živočíšnych druhov chránených aj v rámci siete NATURA 2000" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.07.2009
007/5.2-5.3MP/2009 Zoologická záhrada Bojnice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Sieť záchranných staníc" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
022/4.1MP/2009 Združenie obcí Rajecká dolina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
037/4.1MP/2009 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár". 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
021/4.1MP/2009 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
037/4.2MP/2009 Združenie obcí Hornej Torysy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "ZOHT - Skvalitnenie a rozšírenie seprovaného zberu komunálnych odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
042/4.1MP/2009 združenie obcí Ekotorysa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia EKOTORYSA" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
012/3.2 MP/2009 Združenie obcí Bioenergia Bystricko Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rekonštukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na "biomasu 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
004/1.1 MP/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Svidník – Medzianky, prívod vody z vodárenskej nádrže Starina" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 06.08.2009
025/1.2MP/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica - kanalizácia a ČOV" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 06.08.2009
003/1.3MP/2009 VUVH - Výskumný ústav vodného hospodárstva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Integrované riešenie informačných tokov sledovania a hodnotenia stavu vôd v zmysle Rámcovej smernice o vodách" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 06.04.2009
023/1.2MP/2009 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 03.07.2009
039/1.2MP/2009 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
293/2005/8.3 VINCI Park Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb – dlhodobé nevyhradené parkovanie 0 0 MŽP SR 01.01.2006 Doba platnosti do: Zmluva na dobu neurčitú.
Suma v zmluve: Ročná platba cca 300 000,-Sk – 350 000,- Sk
177/2009/1.9 Versity, a.s. Zmluva o servise a údržbe informačného systému 0 0 MŽP SR 01.01.2010 31.12.2010
021/1.2MP/2009 TVS - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>