Zmluva č. 1/2008-KK/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008-KK/2008
Dodávateľ:G.K.T., spol. s r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Kecerovské Kostoľany v okrese Košice - okolie
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 171,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 171,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy