Zmluva č. 1323/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1323/2008
Dodávateľ:Alžbeta Elexová- REFLEX, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka xerografického papiera formátu A4
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 095,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 095,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:31 494,54
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy