Zmluva č. 08/2003-ROEP/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08/2003-ROEP/2004
Dodávateľ:Agroprojekt spol. s r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Silická Jablonica v okrese Rožňava
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 667,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 667,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy