Zmluva č. 085/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:085/2008/2008
Dodávateľ:Geodeting s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Závadka v okrese Gelnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:26 390,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:26 390,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy