Zmluva č. 1 ROEP-6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 ROEP-6/2008
Dodávateľ:A-ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota, Športová 1539/4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Čerenčany
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 089,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 089,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy