Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
zabezpečenie stravovania 0 0 24.01.2007
verejné obstarávanie zákazok na dodanie ,,Právne služby", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie výpočtovou technikou", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie kancelárskym nábytkom" 0 0 16.03.2010 30.04.2010
poskytovanie právnych služieb 0 0 04.05.2010 31.12.2010
dodávanie kancelárskeho nábytku 0 0 24.05.2010 31.12.2011
zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.06.2010
poskytnutie práv k Dizajn manuálu a komunikačného manuálu OP ZaSI pre ESF 2007_2013 a k fotografiám 0 0 08.06.2010 31.12.2015
dodávanie výpočtovej techniky 0 0 11.06.2010 31.12.2011
Dodávka závodného stravovania pre zamestnancov úradu 0 0 01.07.2008 25.06.2008 CENA JE ZA JEDNO JEDLO
Dodávka informačného systému pre elektronické spracovanie spisov 0 0 02.08.2007 10.12.2009
Revitalizácia vstupného vestibulu budovy úradu 0 0 23.05.2007 31.07.2007
Stavebné práce - oprava presklenia spojovacej chodby úradu 0 0 22.08.2006 29.09.2008
V súčinnosti s objednávateľom spracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 0 0 21.05.2007 31.01.2008
Dodávka informačného systému pre podporu zavádzania a využívania systému kvality ISO 9001 0 0 15.10.2007 07.12.2009
Predĺženie maintenace licencií IBM na obdobie od 01.08.2006 do 31.07.2007 0 0 21.07.2006 31.07.2007
O poskytovaní služieb 0 0 26.02.2010 26.02.2013
Zmluva o dielo - oporný múr SAZP Banská Štiavnica 0 0 30.03.2007 25.05.2007
Servisná zmluva na obálkovaciu linku s príslušenstvom 0 0 14.01.2010 30.06.2011 CENA ZA MESAČNÝ SERVIS
Servisná podpora 0 0 31.03.2010 31.12.2010
Zmluva o poskytnutí služieb - celodenné stravovanie - Envirofilm 2007 0 0 08.05.2007 19.05.2007
Poskytnutie právnej pomoci 0 0 14.04.2009 CENA ZA ROZHODNUTIE NA KAŽDOM STUPNI SÚDU, PRI ÚSPECHU JEDNORÁZOVÁ ODMENA 5000
Poskytovanie strážnej služby 0 0 01.09.2010 30.06.2011 CENA ZA HODINU
Zmluva o dielo - výroba nosičov na reklamné plochy 0 0 18.04.2007 15.05.2007
Zmluva o poradenstve 0 0
Kúpna zmluva - videorekordér 0 0
Výuka anglického jazyka 0 0 01.09.2010 31.01.2011 ZA 45 MIN/ 1 VYUČOVACIU HODINU
Výuka anglického jazyka 0 0 17.09.2010 31.12.2010
Zmluva o dielo - námet a scenár filmu: Europa - lider pri záchrane modrej planety Zem 0 0 05.04.2007 31.12.2007
Generálna rekonštrukcia strešnej krytiny sozateplením striech A1-A4 a B1-B4, hydroizolačný systém z fólie PVC Bauder Thermofol M 1,5 mm, izolácia z polystyrénuEPS hr. 100mm a betonáž otvorov po vybúraní VZT zariadení a rúr. 0 0 03.08.2010
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 238.-EUR / HODINA
Zmluva o dielo - propagačné materiály KAP 0 0 05.10.2006 11.12.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>