Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2010060021-51-CLaO-2-10898 ACHILES SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 221 0 Železničné telekomunikácie
75/VS-P/2005 ITC TRAVEL, s. r. o. Dodanie leteniek 0 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 28.02.2006 28.02.2008
311/2008 Eurotarget, s.r.o. Zmluva o dielo – spracovanie projektu spolufinancované z fondu EÚ 588 561 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 14.04.2008 02.08.2010
P-102-0037/09 Žilinská univerzita v Žiline Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 skúšky organických brzdových klátikov typu Jurid 816M, IB 116* a Jurid 847 na brzdovom stave 7 735 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 10.06.2009 20.06.2009
1/2007-IT IES, s.r.o., Vajnorská 136, Bratislava Zmluva o poskytovaní servisných služieb č.1/2007 35 551 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 02.01.2007 31.12.2007
149/2006 Lamda Modra, spol. s.r.o., Šúrska 34, Modra Zmluva o poskytovaní služieb č.149/2006 48 481 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 02.01.2007 31.12.2007
131/2007 Lamda Modra, spol. s.r.o., Šúrska 34, Modra Zmluva o poskytovaní služieb č.131/2007 49 201 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 02.01.2008 31.12.2008
6/2006-SeIT Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva o vykonávaní servisu ASW POP 140 307 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28.09.2006
73/2006 Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva o vykonávaní pozáručného servisu č.73/2006 171 828 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28.09.2006 31.12.2008
74/VOS/2006 Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Kúpna zmluva č.74/VOS/2006 477 169 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30.06.2006 31.12.2008
77/2006 Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva o dielo č.77/2006 25 466 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21.12.2006 31.12.2008
1/2007-SeIT Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva č.1/2007-SeIT 420 099 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18.04.2007 31.12.2008
2/2007-SeIT Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva č.2/2007-SeIT 14 813 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18.06.2007 31.12.2007
4/2007-SeIT Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Zmluva č.4/2007-SeIT 460 530 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24.01.2008
100/N-RKsZ/2006 Prosoft, spol.s.r.o., Kuzmányho 8, Žilina Rámcová dohoda č.100/N-RKsZ/2006 na dodanie prenosných elektronických zariadení 2 299 260 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 20.09.2006 12.01.2013
62/2006 Tatra banka, a.s. Zmluva o prijímaní platobných kariet č. 62/2006 prostredníctvom Teleplatby 0 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27.06.2006 27.06.2009
05/SeIT/2006 Tory Consulting, a.s., Slovenskej jednoty 10, Košice Zmluva o poskytovaní služieb 628 536 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 01.01.2008 30.06.2009
ZL336/2006 T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava Zmluva o pripojení 0 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 08.12.2006
24/2006 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodanému konečnému spotrebiteľovi č.432121394T13092/06 4 370 0 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 01.07.2006
2010040044-41-CLaO-2-10720 Engel, s. r. o. Kontroly a čistenie komínov pre objekt RSŽE Žilina 476 0 Železničná energetika
2010050012-90-CLaO-0-10828 SUAR PP CONSULTING,s.r.o. Bratislava Návrh a zdôvodnenie potreby vyhodnocovania hodnoty max.výkonu ako sumár jednotlivých výkonov TNS 458 049 0 Železničná energetika
2010050010-99-CLaO-0-10827 SUAR PP CONSULTING,s.r.o. Bratislava Metodika monitoringu dopravy pomocou rozšíreneho expertného systému 112 991 0 Železničná energetika
2010050100-98-CLaO-0-10831 SUAR PP CONSULTING, s.r.o. Bratislava Vypracovanie podkladov pre rozhodnutie ÚRSO na rok 2011 s prihliadnutím na pripojovacie poplatky do DS ŽSR 458 085 0 Železničná energetika
2010050099-98-CLaO-10830 SUAR PP CONSULTING, s.r.o. Bratislava Vypracovanie zmeny Prevádzkového poriadku PDS ŽSR v zmysle platnej legislatívy 458 019 0 Železničná energetika
2010050013-90-CLaO-0-10829 SUAR PP CONSULTING, s.r.o. Bratislava Problematika hodnôt RK,nákladov na zabezpečenie distribúcie a súvisiacích nákladov podľa napäťových úrovni v roku 2009 a dopady pre rok 2010 v oblasti energetického hospodárstva 99 634 0 Železničná energetika
1397/2010/ŽE Porsche Inter Auto Slovakia, Oprava poškodeného cestného motorového vozidla ŠPZ BA-168RY 1 860 0 Železničná energetika
2010060017-90-CLaO-0-10912 SCHRACK TECHNIK, s.r.o. Podpora obchodovania s elektrinou 118 393 0 Železničná energetika
2010090010-97-CLaO-0-11047 SCHRACK TECHNIK, s.r.o. Kúpna zmluva Prístroje meracie elektromechanické 319 871 0 Železničná energetika
2407/2010/ŽE Stredoslovenská energetika, a.s. Prevádzkovanie rozvodne 22 kV v Liptovskom Mikuláši na obdobie do 28.02.2011 22 015 0 Železničná energetika
39/2009 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 Dohoda č.3860TE0577/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodanému konečnému spotrebiteľovi 830 0 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 01.01.2009 VÝŠKA NÁKLADOV SA MENÍ PODĽA ROZHODNUTIA ÚRSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>