Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 20.12.2009
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie na udržbu systému REGEN 0 0 02.01.2008 31.12.2008 cenník v zmluve
Dodatok č. 5 - Rekonštrukcia a nadstavba budovy na Chlumeckého 2 a 4, BA 0 0 31.12.2007
Licenčná zmluva - systém REGEN 0 0 23.11.2007 23.12.2007
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie 0 0 31.07.2010
Zmluva o dielo č. 07/P/TG/07 0 0 24.11.2007
Kúpna zmluva - dodávka sieťových prepínačov lokálnej počítačovej siete 0 0 12.11.2007 12.01.2008
Dodatok č. 07/2007 k zmluve č. 92/70 0 0 24.01.2008 31.12.2008
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č 92/0240090 0 0 30.06.2009
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 01.02.2010 30.06.2010 CENA ZA HODINU VÝUKY
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 0 0 RÁMCOVÁ ZMLUVA
Licenčná zmluva k používaniu aplikácie na doplnenie softvérového vybavenia per zavedenie IS REGEN 0 0 25.10.2007
Zmluva o dielo 0 0
Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support 0 0 15.11.2008
Kúpna zmluva - sieťové prepínače v lokálnej počítačovej sieti 0 0 05.11.2007 04.01.2008
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 31.01.2008 CENA 14,94.-EUR JE ZA 1 HOD./45 MIN.
Zmluva o dielo č. 2008100 0 0 31.08.2008
Zmluva na realizáciu jazykového kurzu 0 0 21.12.2007
Zmluva o dielo - školenie systému REGEN 0 0 24.09.2007
Zmluva o dielo č. 810236/2008 0 0
Zmluva o dielo, stavebné úpravy na Chlumeckého 2 0 0 21.09.2009 02.10.2009
Zmluva o dielo 0 0 31.08.2009
Zmluva o dielo - tematicka interpretácia zmien krajinnej pokrývky Slovenska 0 0 30.03.2007 31.10.2007
Kúpna zmluva č. 11/2007/001 0 0 22.11.2007 DODÁVKA, ROZVOZ A INSTALACIA ZARIADENI VYPOCTOVEJ TECHNIKY
Aktualizácia obsahu informačného portálu o ZP 0 0 30.12.2006 31.03.2007 cennik v zmluve
Kúpna zmluva 0 0 30.11.2008
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č 92/71 0 0 30.06.2009
Zmluva o dielo - Technológia Web Coverage Service WCS pre úlohu Environ. infraštr. priet. inf. rezortu MŽP SR 0 0 30.12.2007
Dodatok č. 92/ 0240090 0 0 31.12.2008
Zmluva o ubytovaní 0 0 01.01.2010 28.02.2010