Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0596/2006 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 nákup učebníc pre stredné školy 2 151 500 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
116/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s. BA I/18 Vranov - južný obchvat (TŠ, Z) 2 145 475 0 SSC 28.03.2008
18-2009/2009 LT Projekt Zmluva / Vypracovanie projekt. dokumentu 2 139 620 0 NSM po uplynutí záručnej doby - 24 mesiacov od odovzdania projektovej dokumentácie
2003-124 C-consulting, RNDr. Zdenko Červenák,Hanulova 11,841 01 Bratislava kúpna zmluva - dodávka a inštalácia ABI PRISM 7000 Detection System 2 134 080 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 28.08.2003
A/56/2002 WEGA – MS s.r.o. Kúpna zmluva 2 125 475 0 UNB-FNBA
4600000744 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP10/079 (vytvorenie a implementácia diela AC BBSK) 2 124 610 2 528 286 MF SR 27.08.2010 15.03.2013 záruka 24 mesiacov
KaVSÚ-4-1257/2008 PERGAMON spol. s r. o. Bratislava RD – náplne do tlačiarní, tonery, cartridge 2 124 411 0 OS SR 20.10.2008 31.12.2010
022/2001 Ing. Jozef Bednárik alfa plus, Bratislava, Zátureckého 17 Nákup učebníc pre stredné školy 2 119 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
2/2007 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP Beladice 2 117 490 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 18.12.2007 30.04.2010
126/2003 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 nákup učebníc pre obchodné akadémie 2 116 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
198/6131/2007 KOREKT, s r.o. Komárno ZOD Oprava ciest asfaltovou emulziou studenou technológiou pod tlakom 2 113 440 0 SSC 06.06.2007
PSB BA-12-29/2009 Pro.Restav Building, Bratislava Výmena okien a opravy na SAMaV 2 113 198 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 01.12.2009 31.01.2009
VN-06-10-02-2010.pdf B.Braun Medical s.r.o.,Handlovská 19,Bratislava Náhrady platničiek,fixátory,náhrady tiel stavcov 2 112 704 352 117 VN SNP RK 10.02.2010 10.02.2013 Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010
054/1.2MP/2010/2010 Obec Habovka Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 2 108 373 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
SE-152-32/OVO-2008/2008 ZTS Elektronika SKS, s. r. o. Laserové merače rýchlosti 2 107 742 0 SE 30.06.2012
57/2009 elfa, s.r.o Realizácia projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ-koordinácia a adm.podpora 2 106 080 0 UIPŠ 29.09.2009 30.11.2013 až do ukončenia projektu
001/5.1-5.3MP/2009 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Výskum a monitoring populácií populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku" 2 100 399 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
354/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/61 Kaplná-oprava cesty 2 092 199 0 SSC 10.12.2007
UVN-56-49/2006 SOITRON,Plynárenská5, Bratislava ZoD 2 091 860 0 VN 25.08.2006 30.11.2006
UVN-59-6-1/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 2 086 576 0 VN 11.03.2008 30.09.2008
AOS-II-6-2008-KV OROL spol.s.r.o. kpt.Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 2 082 595 69 129 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 09.04.2008 30.06.2008
RU192/2004 Medilas s.r.o. Kúpna zmluva 2 080 084 0 UNB-FNBA
UIA-27-2173 STRATOS 07, s. r. o., Praha Nepriestrelné vesty 2 068 886 0 rad pre investície a akvizície MO 18.07.2007 26.10.2007
011/1.1MP/2010/2010 Obec Fintice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 065 746 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2015
4600000380 Centire, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (audit MF SR a rezortu MF SR) 2 064 784 0 MF SR 16.08.2007 31.12.2007 viažu sa k nej sublicenčné zmluvy číslo 4800000305, 265, 281, 290 uzatvorené do 31.12.2012
ZoD 143/6131/2008 IKP Consulting Engineers ,s.r.o.Praha Cesta I/64 Nitra - Topoľčany-hr. kraja - ZoD - TŠ a zámer 2 053 821 0 SSC 15.01.2008
UIA-2355-2006 Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava Výpočtová technika 2 052 632 0 VeLOG TN, KaMO/BÚ 06.12.2006 18.12.2006
SE-174-45/2009/2009 LAMBDA LIFE a.s. Bratislava Laboratórne chemikálie 2 051 749 0 SE 14.12.2013
529/6131/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba ZOD Most ev. č. 023 na ceste I/63 v Komárne 2 045 045 0 SSC 15.08.2008
4600000497 MIKONA, s.r.o. CVO - Rámcová dohoda na dodávku pneumatík 2 042 189 162 MF SR 08.08.2008 31.12.2011 dod č. 1 z 26.10.2009