Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
596/2009 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava, Karadžičova 8 Doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie zasielané zdravotnej poisťovni 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.02.2009 SUMA NEUVEDENÁ
63/2007 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Prenechanie motorových vozidiel na užívanie 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
64/2007 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Prenechanie nebytových priestorov v budove na Štefánikovej ul. 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.07.2007 31.12.2008 SUMA UVEDENÁ V PRÍLOHE
74/2007 EURO VKM, s.r.o., Bratislava, Nám.M.Benku 12 Zmluva o poskytnutí prekladatelských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.06.2007 20.06.2008 SUMA - CENNÍK
92/2006 GTS NEXTRA a.s., Bratislava, Prievozská 2/A Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia - ALCATEL 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.05.2006 SUMA NEUVEDENÁ ANI KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY
22/2006 CASTROL Slovensko s.r.o. , Bratislava, Rožňavská 24 Dohoda o podmienkach odberu produktov Castrol 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.11.2006 31.10.2009 SUMA NIE JE UVEDENÁ
413/2009 Stabilita - DDS, Košice, Bačikova 5 DDS sporenie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
55/2007 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava, Námestie slobody 6 Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.12.2007 31.12.2007 SUMA NEUVEDENÁ
564/2009 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. , Poprad, Hraničná 662/17 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre domácnosti - vodné 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.03.2009 SUMA NEUVEDENÁ
56/2007 Akadémia vzdelávania, Bratislava, Gorkého 10 Výučba Práce s PC-Windows, Diplomatický protokol a vzdelávanie zamestnancov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2007 31.12.2007 PRESNÉ SUMY V ZMLUVE
94/2006 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5 Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.07.2006 ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ
556/2009 Union poistovňa a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Hromadná poistná zmluva na poistenie liečebných nákladov pre príklad náhleho ochorenia alebo úrazu zamestnancov v zahraničí 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 663,88 € ZA 10 KS
572/2009 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. , Poprad, Hraničná 662/17 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v účelovom zariadení Ždiar 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.01.2009 ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ, SUMA V CENNÍKU
103/2008 Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 37, Limbová 2 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z ERDF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.11.2008 31.12.2017
105/2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z EF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.11.2008 31.12.2017
551/2009 Obvodný úrad v Nitre, Nitra, Štefániková trieda 69 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Obvodného úradu na Štefanikovej triede č. 69 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
764/2010 Slovenská pošta , Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.06.2010 31.12.2010
101/2008 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 1 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 3.1 (Operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovanie z ESF 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.11.2008 31.12.2017 SUMA NEUVEDENÁ
104/2008 Ministerstvo práce SR, Bratislava, Špitálska 4 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity pri využívaní fondov EU v období 2007-2013 a to zvlášť pri individuálnych dopytovo-orientovaných projektoch a zvlášť pri projektoch spadajúcich 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
106/2008 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 1 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity pri využívaní fondov ES v programovom období 2007-2013 pri individuálych dopytovo-orientovaných projektoch 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.11.2008
20/2007 Európsky úrad pre boj proti podvodom , Brusel, rue Joseph II, 30 Dohoda o spolupráci pre boj proti podvodom 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
23/2008 Agentúra A+K s.r.o. , Bratislava, Račianska 49 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na digitálne portrétne fotografie zamestnancov UVSR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.03.2008
39/2008 Ministerstvo práce SR, Bratislava, Špitálska 4 Zmluva o vzájomnej spolupráci a kordináciií pri napĺňaní horizontálnej priority marg. rómske komunity 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.04.2008
41/2007 UNION poisťovňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 29/A Poistenie liečebných nákladov pre náhly úraz, ochorenie v zahraničí zamestnancov poistníka 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 31.12.2008
42/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Zabezpečenie a rozšírenie vytvoreného diela - softvérového produktu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.12.2007 DOBA PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÁ
45/2006 DATACENTRUM, Bratislava, Cintorínska 5 Zmluva o výpožičke hnutelného majetku štátu - čítačky čipových kariet DataKey 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.06.2006 SUMA ANI KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÁ
49/2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Prievozská 2/B Zmluva o vzájomnej spolupráci pri napĺňaní horizzontálnych priorít marg. rómske komunity 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.11.2008
628/2009 Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12 Poskytnutie služby na zabezpečenie projektu Národný konvent o EU 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.06.2009 08.07.2009
8/2008 EURO VKM, s.r.o., Bratislava, Nám.M.Benku 12 Zmluva o poskytnutí priebežnej a operatívnej prekladateľskej a tlmočnickej služby (preklady z cudzích jazykov) 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 09.09.2008 08.09.2009 SUMA - PODĽA CENNÍKA
192/2008/OEaS/2008 SZILCAR s.r.o., Košice Zmluva o kúpe prenajatej veci 0 0 NARMSP, Bratislava 31.12.2009