Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
355/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo za 95 000,-Sk 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
358/2007-3100-3220/2007 MO Kerametal, PPS GroupTanax Kúpna zmluva 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
392/2007-3100-3220/2007 Ekonomservis, n.o., BA Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
418/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
419/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
420/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
421/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
422/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
423/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
424/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
425/2007-3100-3340/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
46/2008-3100-3320/2008 Výstavisko TMM, Trenčín Zmluva o zabezpečení výstavy - Paríž 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
60/2010-3100-3330/2010 MAZARS Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
65/2010-3100-2030/2010 Stanislav Mikulášek- Servis Telekos Zmluva o vykonaní údržby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
71/2008-3100-4110/2008 Haver Land, s.r.o. Bratislava Licenčná zmluva 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
83/2010-3100-4130/2010 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o poskytnutí vysielacieho času 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
84/2010-3100-4130/2010 C.E.N., s.r.o. Zmluva o poskytnutí vysielacieho času 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
111/2009-3100-2030/2009 BEST Consult, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
177/2008-3100-1050/2008 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť Licenčná zmluva 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 01.09.2009 prázdne
196/2009-3100-3200/2009 S & T Varias, s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 405/2009-3100-1000 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
208/2008-3100-4200/2008 Ekonomická univerzita v BA Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.11.2008 prázdne
209/2008-3100-1020/2008 COOPEX Soft, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008 prázdne
20/2009-3100-2010/2009 EUREST, s.r.o. Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní služieb stravovania 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 cenník
250/2006-3100-3340/2006 SOPK Trenčín Veľtrh Mibest 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - ???
366/2008-3100-3300/2008 GESTUS, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.03.2009 prázdne
36/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií, Košice Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.04.2008 prázdne
393/2006-3100-3330/2006 OFPRINT – Slavomír Holík Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
424/2009-3100-3200/2009 EFFECTIVITY, s.r.o.  zmluve o príprave II. ročníka .. 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
5/2008-3100-3330/2008 Štatistický úrad SR Zmluva na zabezpečenie zberu empirických údajov 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
VP-DSS/1/2010 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava údržba, starostlivosť a servis systémových prostriedkov a podporné služby pre osobné počítače objednávateľa, systémové prostriedky 0 10 639 Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava 01.03.2010 28.02.2011 SUMA 1.773,10 € s DPH/ mesiac, fin. viazanie 2010 10638,60 € s DPH