Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP - Jasová 0 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.12.2010
30/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého ROEP - Prílepy 0 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.07.2010
18/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Dulovce 0 7 559 480 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2006 28.02.2008
O poskytovaní služieb 0 0 26.02.2010 26.02.2013
Zmluva o dielo - oporný múr SAZP Banská Štiavnica 0 0 30.03.2007 25.05.2007
Servisná zmluva na obálkovaciu linku s príslušenstvom 0 0 14.01.2010 30.06.2011 CENA ZA MESAČNÝ SERVIS
Servisná podpora 0 0 31.03.2010 31.12.2010
Zmluva o poskytnutí služieb - celodenné stravovanie - Envirofilm 2007 0 0 08.05.2007 19.05.2007
Poskytnutie právnej pomoci 0 0 14.04.2009 CENA ZA ROZHODNUTIE NA KAŽDOM STUPNI SÚDU, PRI ÚSPECHU JEDNORÁZOVÁ ODMENA 5000
Poskytovanie strážnej služby 0 0 01.09.2010 30.06.2011 CENA ZA HODINU
Zmluva o dielo - výroba nosičov na reklamné plochy 0 0 18.04.2007 15.05.2007
Zmluva o poradenstve 0 0
Kúpna zmluva - videorekordér 0 0
Výuka anglického jazyka 0 0 01.09.2010 31.01.2011 ZA 45 MIN/ 1 VYUČOVACIU HODINU
Výuka anglického jazyka 0 0 17.09.2010 31.12.2010
Zmluva o dielo - námet a scenár filmu: Europa - lider pri záchrane modrej planety Zem 0 0 05.04.2007 31.12.2007
Generálna rekonštrukcia strešnej krytiny sozateplením striech A1-A4 a B1-B4, hydroizolačný systém z fólie PVC Bauder Thermofol M 1,5 mm, izolácia z polystyrénuEPS hr. 100mm a betonáž otvorov po vybúraní VZT zariadení a rúr. 0 0 03.08.2010
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 238.-EUR / HODINA
Zmluva o dielo - propagačné materiály KAP 0 0 05.10.2006 11.12.2006
Zmluva o dielo - upratovacie služby 0 0 02.09.2009 28.02.2011 MESAČNE
Sprístupnenie referenčných údajov a informácií Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) prostredníctvom elektronických služieb a zabazpečenie ich aktuálnosti. Vytvorenie a akturalizácia referenčných zdrojových údajov národnej infr 0 0 31.12.2009 30.11.2012
Zmluva o prenájme nebytového priestoru a zabezpečení služieb - stánok REPIS na medzinárodnej výstave ENVIRO 2007 0 0 12.04.2007 15.04.2007
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR 0 0 01.11.2009 31.10.2010 MESACNE
Dodatok č. 1 ku licenčnej zmluve č.1/17/09/2007 0 0 JEDNOTKOVÁ CENA 13,21.-EUR/ 1 KS PC
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 116,18.-EUR/ 1 HODINA
Zmluva o dielo - technická realizácia výstavného stánku REPIS v rámci medzinárodnej výstavy ENVIRO 2007 0 0 05.04.2007 11.04.2007
Zmluva dielo o poskytnutí užívacích práv č. Z-105/2007 0 0
O odbere kolkových známok 0 0 12.04.2010
Servisná zmluva 0 0 216382,58.-EUR/ROK
Zmluva o dielo - námet a scenár filmu: Dobrý projekt - základ úspechu 0 0 05.04.2007 31.12.2007