Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2007/1-02-SVP/2008 DUG s.r.o. Rimavská Sobota Zabezpečenie strážnej služby 0 0 ObU-TT
2008003/2008 Krivosudský spol. s.r.o. BA Digitálny frankovací stroj 0 0 ObU-TT 31.12.2008
202/2006/2006 Techservis MH, s.r.o. Opravy plyn. zariadení 0 0 SOŠP 31.12.2008
209/07/2007 Štefan Ligárt Čistenie odpadov, kanalizácie, vývoz fekálií, čistenie žúmp, odvoz kalov na likvidáciu do ČOV v policajnom okrese R. Sobota 0 0 KRPZ BB 31.12.2008
210/07/2007 Ing. Ladislav Šuták Š-G STAV Čistenie odpadov, kanalizácie OR PZ Lučenec 0 0 KRPZ BB 31.12.2008
Z/PZY/642/2006 EKOORNIS, Rovníkova 8, 040 12 Košice Zmluva na vyprac. a dodanie ornitologickej štúdie pre letisko Piešťany 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 20.07.2006 31.08.2007
Z/PZY/790/2006 REKMA-Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč ZoD - údržba a oprava VPD (penetračný- regeneračný nástrek) 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.09.2006 19.09.2009 fakt.zapl. 5.10.2006, záruka 36 mesiacov
Z/PZY/874/2007 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.09.2007 01.09.2009
Z/PZY/872/2007 Profstav s.r.o., Komenského 24, 92101 Piešťany ZoD - realizácia prác na objekte Bezpečnostný filter letisko Piešťany 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007 08.10.2012
Z/PZY/764/2007 Quadriq, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva - RTG 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007 17.12.2009 2 roky záruka 17.12.2007 - dodávka
Z/PZY/765/2007 Quadriq, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva - perimeter 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007 10.12.2010 3 roky záruka 10.12.2007 - dodávka
Z/PZY/1023/2007 REKMA-Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč ZoD - oprava trhlín, dilatačných špár na vzletovej a pristávacej dráhe 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 20.11.2007 21.12.2009 práce ukončené 21.12.2007, záruka 24 mesiacov
Z/PZY/668/2007 VPÚ Letkonzult, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava ZoD - vypracovanie kompletnej PD . . . Rozšírenie terminálu a rolovacej dráhy A 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 07.08.2007
Z/PZY/430/2007 Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina ZoD- vypracovanie štúdie- "Posúdenie šírky pásu RWY 01/19 na letisku Piešťany z hľadiska jej vplyvu na leteckú prevádzku" 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 18.05.2007
Z/PZY/35/2008 A-OMEGA Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky ZoD - vykonanie personálneho a organizačného auditu 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 14.01.2008 07.05.2008 Správa protokolovaná v RD 7.5.2008
Z/PZY/210/2008 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava ZoD - právny audit 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.02.2008 31.05.2008
Z/PZY/783/2008 Cortes, Smith & CO Slovakia, s.r.o., Sedlárska 5, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí špecializovaných konzultač. služieb 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 12.11.2008 31.12.2009
Z/PZY/289/2008 Ekostav Slovakia, spol. s.r.o. ,Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto ZoD - oprava časti prevádzkovej dráhy 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 26.03.2008 10.06.2012 Zisťovací protokol o preved. staveb.prácach bol Ing.Dušekom podpísaný 12.05.2008, fakt. vyhot. 10.6.2008
Z/PZY/307/2008 Helios Technology Limited 29 Hercules Way, Aerospace Boulevard, 29 Hercules Way, Aerospace Boulevard, Farnborough, GU14 6UU, Anglicko ZoD - Vypracovanie politiky bezpečnosti, vykonanie bezp. auditu, vypracovanie manuálu bezpečnosti 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 25.03.2008 29.04.2008 E-mailom manuál doručený 29.4.2008
Z/PZY/153/2008 Ing. Ľuboš Dušek - ELM, 919 19 Bohdanovce nad Trnavou č. 32 Technický dozor pri stavbe - Rekonštrukcia a dostavba terminálu, rozšírenie rolovacej dráhy A 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 07.01.2008 08.03.2009 Kolaudačné rozhodnutie vydané 27.10.2008. Zmluva ponechaná - navýšenie tech. Dozoru
Z/PZY/632/2008 Richard Nagy Ing. - Geona, Strojárska 183/92, 069 01 Snina ZoD Overenie bezprekážkového priestoru letiska Piešťany 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.08.2008 15.07.2009
Z/PZY/721/2009 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.11.2009 31.07.2011
Z/PZY/88/2009 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v r. 2008 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 14.01.2009 28.02.2009 VO v r. 2008
Z/PZY/429/2009 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v r. 2009 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 07.05.2009 03.02.2010 VO v r. 2009
Z/PZY/343/2009 RNDr.Miroslav Dravecký EKOORNIS, Rovníková 8, 040 12 Košice Zmluva na poskytovanie služieb prevencie zrážok lietadiel s vtákmi, zverou 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.06.2009 31.12.2009
Z/PZY/374/2010 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v r. 2010 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 24.08.2010 (VO v r. 2010) Schválené RVZ
Z/PZY/815/2009 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina ZoD - spracovanie "Strategického plánu rozvoja letiska Piešťany" 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 18.01.2010 29.07.2010 226/2009 (VO v r. 2009)
-/2000 Partner servis Bratislava, Bratislava Zmluva o upratovacích službách 0 16 033 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava 2245,57 €/mes
-/2004 Ing. Darina Karczová, Bratislava, Bratislava Zmluva o účtovníckych prácach 0 5 574 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava 01.06.2004 929,00 €/MES
SL-89/2003/2003 REIN, Dolný Kubín, Dolný Kubín Zmluva o dielo - upratovacie a čistiace služby 0 763 Geodetický a kartografický ústav , Bratislava 127,15 €/MES, Prepočet konverzným kurzom 1€/30,1260 Skk