Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
361/2008-3100-2030/2008 Impromat-Slov., s.r.o. Kúpna zmluva 9 875 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
364/2006-3100-2030/2006 Škoda auto Slovensko Kúpna zmluva 59 933 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
366/2006-3100-3410/2006 ECO-AS, s.r.o. Zmluva o dielo 7 189 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
366/2009-3100-3220/2009 Ekonomický ústav SAV Zmluva o dielo 2 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
367/2006-3100-3100/2006 Vetrák, advokát Zmluva na poskytnutie služieb 28 215 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
369/2008-3100-4110/2008 SIMS, a.s. Zmluva o dielo 70 904 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
36/2007-3100-2030/2007 Laser servis, spol. s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva na rok 2007 44 292 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
36/2009-3100-2010/2009 Fran. Inštitút v BA Zmluva o výučbe fran. jazyka 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 sadzobník
372/2009-3100-3200/2009 EFFECTIVITY, s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb 500 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
373/2006-3100-2030/2006 Ing. Manon-Genčíková Zmluva o vykonávaní údržby a servisu 1 195 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
379/2006-3100-4120/2006 Ing. Miroslav Janíček Dohoda o práce s externým posudzovateľom 996 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
380/2006-3100-4120/2006 Ing. Michal Kňažek Dohoda o vykonaní práce s externým posudzovateľom 996 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
380/2009-3100-2020/2009 Bit-STUDIO,s.r.o., Bratislava Verejná čiastková zmluva k zmluve č. 8/2009 a k Rámcovej zmluve č.89/2008-3100-2020 208 030 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
381/2006-3100-4120/2006 Ing. Vladimír Hriko Dohoda o vykonaní práce s externým posudzovateľom 996 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
382/2006-3100-4120/2006 Ing. Jozef Antol Dohoda o vykonaní práce s externým posudzovateľom 996 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
383/2006-3100-4120/2006 Ing. Jozef Čanády Dohoda o vykonaní práce s externým posudzovateľom 996 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
384/2006-3100-4120/2006 Ing, Rudolf Hromádka Dohoda o vykonaní práce s externým posudzovateľom 830 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
386/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 14. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
387/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 15. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
388/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 16. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
389/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 17. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
390/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 18. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
391/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 19. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
391/2009-3100-3330/2009 Ľudovít Fekete- stolárstvo Fekete, Blatná na Ostrove Zmluva o dielo 96 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
392/2006-3100-4100/2006 Deloitte Audit, s.r.o. Dodatok č.1 k 20. čiastkovej zmluve na poskytnutie služby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
392/2009-3100-3330/2009 GUPRESS, s.r.o. Zmluva o dielo 819 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
393/2009-3100-3330/2009 OFPRINT, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 490 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
394/520/2008 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. Vyhotovenie "Katalógu technických riešení bytových stavieb" Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2007 - 10. ročník 5 800 0 MVRR SR 31.08.2008
395/2009-3100-2020/2009 Bit- Studio, s.r.o. Verejná čiastková zmluva č. 7/2009 k 89/2008-3100-2020 16 845 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
397/520/2007 ÚEOS - Komercia s.r.o. Spracovanie štúdie "Predikcia vývoja cien v bytovej výstavbe pre roky 2008 až 2010". 8 295 0 MVRR SR 15.12.2007