Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
27/2009-3100-2030/2009 Porsche Slovakia, spol. s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva 39 492 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
281/2008-3100-2030/2008 Grain, s.r.o., BA Zmluva o dielo 32 415 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 10.12.2008
281/2009-3100-2020/2009 bit STUDIO, Bratislava, s.r.o Verejná čiastková kúpna zmluva č.6/2009 k zmluve č.89/2008-3100-2020 23 304 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
281/520/2009 ÚEOS - Komercia s.r.o. Vypracovanie "Metodiky hodnotenia prínosov z investovania do stavebnej produkcie - do výstavby bytov". 6 902 0 MVRR SR 30.11.2009
283/2006-3100-2030/2006 XEPAP spol. s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva 29 172 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
286/510/2007 JaS, spol. s r.o., Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1998-2: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, časť 2: Mosty. 4 647 0 MVRR SR 31.12.2007
287/510/2007 PS PEP s.r.o., Piešťany Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1992-2: Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 2: Betónové mosty. 4 149 0 MVRR SR 31.12.2007
288/510/2007 Basler - Hofmann Slovakia, s.r.o., Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1992-1-2 Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 1-2: Všeobecné pravidlá - Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. 2 821 0 MVRR SR 31.12.2007
289/510/2007 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy. 3 153 0 MVRR SR 31.12.2007
290/550/2007 Stavebná fakulta STU v Bratislave Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu - štúdia 38 711 0 MVRR SR 31.12.2007
292/510/2007 prof. Ing. Juraj Bilčík,PhD.-Betonex, 1 10 Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 3: Nádrže na kvapaliny a zásobníky. 830 0 MVRR SR 31.12.2007
295/2006-3100-3340/2006 PZR s.r.o. Trenčín o poskytovaní služieb na výstave Bulharsko 8 477 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
298/510/2006 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGOLF 2 656 0 MVRR SR 10.12.2006
299/510/2006 TSÚS, n. o. Podklady k novele zákona 3 983 0 MVRR SR 10.12.2006
29/2009-3100-2020/2009 Acase, a.s. Zmluva o dielo 29 252 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
300/2006-3100-2030/2006 DHL EXPRESS Zmluva o poskytnutí služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - cennik
300/2009-3100-3220/2009 Technická univerzita Košice Zmluva o dielo 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
300/510/2006 TSÚS, n. o. Spolupráca s EOTA 996 0 MVRR SR 10.12.2006
301/2006-3100-2040/2006 ŠTOR CAD Computerrs s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva na osobné počítače(2) 63 203 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
301/2009-3100-3220/2009 Zväz elektrotechnického priemyslu Zmluva o dielo 2 500 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
301/510/2006 TSÚS, n. o. Refundácia čl. prísp. 13 941 0 MVRR SR 10.12.2006
304/510/2007 TSÚS, n. o. Spolupráca s AG - NB 2 656 0 MVRR SR 10.12.2007
305/2006-3100-2040/2006 TECTON, spol. s.r.o. rámcovej zmluve č. 187/2006-3100-2040 56 486 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
305/2009-3100-3330/2009 BIZMARK print s.r.o. Zmluva o dielo 2 081 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
306/2006-3100-2040/2006 TECTON, spol. s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva na tlačiarne(2 9 089 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
306/2009-3100-3330/2009 REDA, s.r.o. Zmluva o dielo 1 799 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
307/2006-3100-2040/2006 ŠTOR CAD Computerrs s.r.o. Dodatok č.1 k rámcovej zmluve č. 259/2006-3100-2040 203 648 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
307/2008-3100-2030/2008 Porsche Slovakia, s.r.o., BA v.č. kúpna zmluva k RD na autá zn. golf 95 048 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
308/2006-3100-2040/2006 ŠTOR CAD Computerrs s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva na osobné počítače(3) 33 119 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 SUMA - ???
308/2008-3100-2030/2008 Porsche Slovakia, s.r.o., BA v.č. kúpna zmluva k RD na autá zn. passat 76 696 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008