Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
256/510/2008 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGOLF 2 324 0 MVRR SR 10.12.2008
257/2006-3100-2000/2006 TREXIMA, spol. s.r.o. zmluve 119/2006-3100-2000 10 921 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
257/510/2008 TSÚS, n. o. Refundácia čl. prísp. 11 074 0 MVRR SR 31.08.2008
258/510/2007 STU v Bratislave Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-8: 2005 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 1-8: Navrhovanie uzlov. 2 821 0 MVRR SR 31.12.2007
258/510/2008 TSÚS, n. o. Spolupráca s AG - NB 2 656 0 MVRR SR 10.12.2008
258/510/2009 VÚD, a. s. Žilina Spolupráca s WG 3 2 660 0 MVRR SR 30.11.2009
259/2006-3100-2040/2006 STOR CAD Computers s.r.o. Verejná rámcová kúpna zmluva 57 923 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
259/510/2007 STU v Bratislave Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1994-1-2: 2005 Eurokód 4: Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií proti požiaru. 2 490 0 MVRR SR 31.12.2007
259/510/2008 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGF 2 656 0 MVRR SR 10.12.2008
25/520/2009 ASKOM Aktualizácia softwaru na evidenciu dotácií a programová podpora pre aplikáciu MV KBV26E a aplikáciu MV PRB28 8 889 0 MVRR SR 31.12.2009
260/2006-3100-2040/2006 ŠTOR CAD Computers s.r.o. Verejná čiastková kúpna zmluva 106 131 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
260/510/2007 JaS, spol. s r.o., Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1998-3: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, časť 3: Zhodnotenie a obnova budov (Assessment and retrofitting of buildinds). 2 158 0 MVRR SR 31.12.2007
260/510/2008 TSÚS, n. o. Aktualizácia zozn. STN na PZ 3 319 0 MVRR SR 10.12.2008
261/2006-3100-2230/2006 Slovnaft Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 234/2004-500-540 256 316 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
261/510/2008 TSÚS, n. o. Návrh Opatrení MVRR 6 639 0 MVRR SR 10.12.2008
261/520/2007 ASKOM Dopracovanie programového vybavenia MV KBV26 a poskytovanie odbornej a konzultačnej činnosti k programovému vybaveniu MV PRB26 1 580 0 MVRR SR 31.10.2007
262/510/2008 TSÚS, n. o. Podklady k novele vyhlášky 6 639 0 MVRR SR 10.12.2008
265/2006-3100-3350/2006 OFPRINT, s.r.o. Zmluva o dielo 1 494 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
265/510/2007 STU v Bratislave Činnosť inštitúcie garanta odborného pracoviska SR pre uplatňovanie a používanie EUROKODÓV - európskych noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií a spoluprácu s Pracovnou skupinou pre eurokódy pri Stálom výbore pre stavebníctvo pri EK 3 319 0 MVRR SR 31.12.2007
266/2008-3100-2010/2008 CIT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb / ECDL / 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008 jedn.cena
266/510/2007 VVÚPS - NOVA, Bratislava, STU v Bratislave a fyzické osoby Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov 8 298 0 MVRR SR 15.09.2007
266/510/2008 VVÚPS - NOVA, Bratislava, Návrh podkladov pre úpravu vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6 639 0 MVRR SR 31.08.2008
26/520/2009 ASKOM Aktualizácia softwaru na evidenciu dotácií a programová podpora pre aplikáciu MV KBV27E 5 724 0 MVRR SR 31.12.2009
272/520/2009 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. Organizačno-technické zabezpečenie 12. ročníka verejnej neanonymnej súťaže "Progresívne, cenovo dostupné bývanie" 25 928 0 MVRR SR 30.06.2010
276/2006-3100-3330/2006 Ústav turizmu, s.r.o. Zmluva o dielo 3 286 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
277/2006-3100-3340/2006 TMM, Trenčín Veľtrh Plovdiv 7 553 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
278/2006-3100-3340/2006 TMM a.s.Trenčín Veľtrh SMAV Miláno 8 295 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
278/2008-3100-3330/2008 SORETA, s.r.o., BA Zmluva o dielo 262 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 01.10.2008
279/2006-3100-3340/2006 TMM a.s.Trenčín SWIOSSTECH Švajčiarsko 6 937 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
279/2008-3100-1021/2008 CORADO Elektrik, s.r.o., Nitra Zmluva o servisnej činnosti 830 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 09.10.2009