Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
27/2007 Železničné zdravotníctvo Košice,s.r.o., Košice, Masarykova 9 Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č.45/2007 500 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.08.2007
31122007 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 110/2007 0 0 Štátna filharmónia Košice 31.12.2007
32/PP-N/2008 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb a ďalšie výkony pracovnej zdravotnej služby v regióne Košice 544 0 ZSSK 30.06.2008 30.06.2011
42/2007 Železničné zdravotníctvo Košice , s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu zdravotnej služby 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.08.2007
2/2007 Železničné stavby, a.s. Košice ZoPS 195 628 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
6/2007 Železničné stavby a montáže ZoPS 94 892 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
50/KE/2009/2009 Železničné pozemné stavby s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností 5 335 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
zo dňa 19.12.2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava Preprava diagnostických vzoriek, biolog. produktov a ostatného zdrav. materiálu 4 85 Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR 19.12.2005
RZ-SIGNAL-18/2009/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Zmluva o preprave 0 0 SRLZ na dobu neurčitú
20/03/DOP-1300/2002 Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Zabezpečenie prepravy žiadateľov o udelenie azylu a odídencov 0 0 MU na dobu neurčitú
13/2006 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 Zmluva č.S33/1-80555601/NP06 o nájme nebytových priestorov 2 300 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.11.2005
23/2006 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi č.432421338T22003/06 780 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.02.2006 VÝŠKA NÁKLADOV SA MENÍ PODĽA ROZHODNUTIA ÚRSO
32/2007 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 Zmluva o distribúcii a dodávke elektriny č.13E02/07 648 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.03.2007 VÝŠKA NÁKLADOV SA MENÍ PODĽA ROZHODNUTIA ÚRSO
34/2007 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 Zmluva č. S33/1-873 705-11/NP06 o nájme nebytových priestorov 205 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.05.2007
7/2006 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Bratislava, Drieňová 24 Zmluva č.13/2006/S33/2/BA o dodávke vody z rozvodnej vodovodnej siete ZSSK Cargo Slovakia,a.s. 48 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 02.11.2005
0205/2008 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, Bratislava Dohoda o urovnaní 0 0 ZSSK Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
61/RKsZ-N/2006 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, Bratislava Zmluva č. 61/RKsZ-N/2006 o nájme hardvérového a softvérového vybavenia 4 484 ZSSK 30.08.2006 30.09.2010 HW a SW pre IKVC
2010070019-90-CLaO-0-10932 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 287 594 0 Centrum logistiky a obstarávania
bez čísla SAP č. 40128 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zmluva o obsluhe tepelno-technikých zariadení (TTZ) 0 0 OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
39403 Železničná spoločnosť Cargo SK Oprava,odskúšanie a vystavenie protokolu 1 0 ZSSK 07.07.2010 21.07.2010
35611 Železničná spoločnosť Cargo SK Preprava služobnej pošty 2 0 ZSSK 12.01.2010 01.12.2010
39381 Železničná spoločnosť Cargo SK 362001 - UIC paket - Cargo 5 0 ZSSK 06.07.2010 31.12.2010
39376 Železničná spoločnosť Cargo SK 263003 - reko IRCx 6 0 ZSSK 06.07.2010 31.12.2010
PSBZV-7-1/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Dodávka elektriny a súvisiacich služieb 158 120 PSB Zvolen 01.01.2010 31.12.2010
PSBZV-4-5/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" O dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 20 10 PSB Zvolen 01.01.2010 31.12.2010
10/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 Nájomná zmluva č.832707042-4-2006 o nájme a podnájme nebytových priestorov 562 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.11.2005
11/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 Zmluva č.42/2006-S o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR,odvode odpadových vôd a využívaní odpadových nádob 65 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 01.02.2005
15/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby č.0063/05/TÚS/Ba 5 000 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 12.12.2005
1/2003 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 Zmluva č.826928-231-1/2003 o nájme nebytových priestorov a podnájme nebytových priestorov 7 383 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 23.06.2003
25/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , Bratislava, Klemensova 8 Zmluva č.8/2007 o strážení objektu 5 948 0 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Miletičova 19 19.12.2007