Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
502-T/2010 ŽOS Bezpečnosť spol s.r.o Trnava Zmluva na sledovanie v chránenom objekte ŠVS PN.-poskytnutie služby súkr.bezpečnosti 76 0 UIPŠ 30.04.2010 03.05.2010 doba určitá
368-V5-OTS-E-2007 ŽOS -Vývoj,s.r.o., Dielenská Kružná 2,038 61 Vrútky Vypracovanie štúdie prestavby HDV 163 0 ZSSK 05.12.2007 31.12.2007
203/2007/5.0 živnostník Ján Túry Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 26.07.2007 17.08.2007 Suma v zmluve: 2 377 982,- Sk s DPH
201/2007-5.0 živnostník Ing. Ivan Labanc Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 26.07.2007 Suma v zmluve: 949 787,- Sk bez DPH
4/2009 ŽILPO, s.r.o. Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby 3 952 1 540 KÚD v Žiline 01.04.2009 doba neurčitá
50/2007/KLU ZA/2007 ŽILPO s.r.o., Žilina, Vysokoškolákov 31 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby. 0 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17
2008/06132-08/2008 ŽILPO s.r.o. Zabezp. pracovnej zdravotnej služby 0 0 ObU-ZA 31.12.2011 podľa cenníka
osca-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1012 Žilpo s. r. o. Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby 0 0 Okresný súd Čadca 27.02.2008 28.02.2009
osca-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1322 Žilpo s. r. o. Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby 0 0 Okresný súd Čadca 01.03.2009 28.02.2011
512/2010 Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Komenského 48 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
506/2008 Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Komenského 48 Zmluva o NFP 22 102 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2008 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY - 10 ROKOV
009/3.1MP/2010/2010 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 805 000 0 MŽP SR, Bratislava 21.05.2010 31.12.2015
PRAV/187/2006 Žilinská univerzita, Žilina Základný výcvik riadiacich letovej prevádzky / Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve LPS SR, š. p. PRAV/248/2001 o poskytovaní základného výcviku riadiacich letovej prevádzky č. 22/PEDaS/2006 22 778 0 LPS SR, š. p. 26.10.2006 16.03.2007
Z/PZY/815/2009 Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina ZoD - spracovanie "Strategického plánu rozvoja letiska Piešťany" 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 18.01.2010 29.07.2010 226/2009 (VO v r. 2009)
Z/PZY/430/2007 Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina ZoD- vypracovanie štúdie- "Posúdenie šírky pásu RWY 01/19 na letisku Piešťany z hľadiska jej vplyvu na leteckú prevádzku" 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 18.05.2007
1273/2008 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Univerzitná 8215/1 Zmluva o dielo - Informačný systém akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 31 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2008 31.12.2008
10/2009 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina Zmluva o dielo 11 848 0 SARIO, Bratislava 17.03.2009 22.12.2009
528/2009OSMV Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Definovanie záväzkov UIC v rámci projektu B 126.3 týkajúceho sa skúšky brzdových klátikov typu CoFren 810, Becorit K40 a sivá liatina P10 na brzdovom stave ZSSK. 8 0 ZSSK 26.10.2009 31.10.2009
263/2010OSMV Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 týkajúceho sa skúšky organických brzdových klátikov na brzdovom stave. 5 0 ZSSK 12.05.2010 30.06.2009
20/2009OSMV Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 týkajúceho sa skúšky organických brzdových klátikov typu Jurid 816M, IB 116* a jurid 847 li na brzdovom stave. 7 0 ZSSK 17.02.2009 20.03.2009
20/2009 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 týkajúceho sa skúšky organických brzdových klátikov na brzdovom stave. 14 0 ZSSK 17.02.2009 20.03.2009
626/2008OSMV Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 organických brzdových klátikov 5 0 ZSSK 19.01.2009 31.01.2009
P-102-0117/08 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Porovnávacie skúšky s programom 3.2 podľa smernice B 126/RP 18 do max. rýchlosti 200 km/h na brzd. Stave v Žiline a AFER Rumunsko. 7 0 ZSSK 06.11.2008 11.11.2008
P-102-0059/08 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Záväzky UIC v rámci projektu B 126.3 týkajúce sa zostavenia schvaľovacieho programu pre brzdové obloženia rušňov, MV, EV a vozňov pre prepravu kamiónov 22 0 ZSSK 26.05.2008 20.07.2008
P-102-0026/08 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu UIC P000117 na brzdovom klátiku ICER 906-62 lt 7 0 ZSSK 06.03.2008 20.03.2008
P-102-0001/08 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu UIC P000117 na brzdovom klátiku BECORIT L 249 7 0 ZSSK 19.12.2007 20.03.2008
P-102-0023/07 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu UIC P000117 na brzdovom klatiku BECORIT L 249 lt podľa vyhláky UIC 541-4 20 0 ZSSK 12.04.2007 20.06.2007
01/ZSSK-ŽU/2007 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Vyhodnotenie dát z meracieho prevodníka MM485U2 pre vyhodnotenie kvality napätia podľa podmienok STN EN 50 163. (súčasť projektu merania spotreby elektriny na HDV) 3 0 ZSSK 21.06.2007 30.06.2007
26/2009 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215, Žilina Analýza a špecifikácia spätných dodávok trakčnej elektriny u HDV ZSSK s MSE-O 3 0 ZSSK 31.03.2009 30.04.2009
587/550/2008 Žilinská univerzita v Žiline Sanácia plochých striech s využitím tepelnoizolačného potenciálu pôvodných vrstiev bez ich odstránenia - úloha VaV 45 830 0 MVRR SR 08.12.2009