Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o poskytnutí služieb - propagácia Envirofilmu 2007 0 0 18.04.2007 11.05.2007
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 08.01.2010 30.06.2010
Zmluva o dielo - tlač pre Envirofilm 2007 0 0 18.04.2007 14.05.2007
Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV
Nájomná zmluva - obrazáreň - Envirofilm 2007 0 0 13.04.2007 19.05.2007
Zmluva č. 07/2009/UB o ubytovaní 0 0 31.12.2009 316,01.-EUR / MESIAC
Nájomná zmluva - aula -Envirofilm 2007 0 0 04.04.2007 18.05.2007
Kúpna zmluva na dodávky automobilov Škoda veľkoodberateľovi a zamestnancom veľkoodberaateľa 0 0 20.09.2007 20.09.2007
Zmluva o mediálnej spolupráci - Envirofilm 2007 0 0 02.04.2007 30.05.2007
Zmluva č. 9/2009 na realizaciu jazykového vzdelávania 0 0 31.01.2010
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - titulkovanie a dabing - Envirofilm 2007 0 0 10.04.2007 15.04.2007
Zmluva o vypracovaní žiadosti o nenávratný finanćný príspevok 0 0 07.08.2009
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb 0 0 28.08.2009
Zmluva o poskytovaní služieb pri príprave a realizácií vzdelávacích programov 0 0 13.12.2007 31.12.2007
Dodatok č. 06/2007 0 0 31.03.2009
Licenčná zmluva - dodávka programového vybavenia pre zálohovanie a archiváciu dát 0 0 13.11.2007 13.12.2007
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 20.12.2009
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie na udržbu systému REGEN 0 0 02.01.2008 31.12.2008 cenník v zmluve
Dodatok č. 5 - Rekonštrukcia a nadstavba budovy na Chlumeckého 2 a 4, BA 0 0 31.12.2007
Licenčná zmluva - systém REGEN 0 0 23.11.2007 23.12.2007
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie 0 0 31.07.2010
Zmluva o dielo č. 07/P/TG/07 0 0 24.11.2007
Kúpna zmluva - dodávka sieťových prepínačov lokálnej počítačovej siete 0 0 12.11.2007 12.01.2008
Dodatok č. 07/2007 k zmluve č. 92/70 0 0 24.01.2008 31.12.2008
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č 92/0240090 0 0 30.06.2009
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 01.02.2010 30.06.2010 CENA ZA HODINU VÝUKY
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 0 0 RÁMCOVÁ ZMLUVA
Licenčná zmluva k používaniu aplikácie na doplnenie softvérového vybavenia per zavedenie IS REGEN 0 0 25.10.2007
Zmluva o dielo 0 0
Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support 0 0 15.11.2008