Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 0 0 25.09.2006 cenník v zmluve
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 02.10.2006 31.01.2008 863,04 /mesačne
Zmluva o ekonomickom a účtovnom poradenstve 0 0 11.10.2006 29,87/hod.
Zmluva o dielo - oprava vonkajšej fasády - Prievidza 0 0 16.10.2006 13.11.2006
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov, Hanulova 5/d, BA 0 0 31.08.2006 02.03.2007
Zmluva o audítorských službách - poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovníctva 0 0 13.10.2006 46,47/hod.
Zmluva o audítorskom preverení dlhodobého majektu a o dalších auditorských službách 0 0 13.11.2006 31.12.2006 33,2/hod.
Zmluva o odbornej spolupráci 0 0 02.10.2006 31.12.2006 663,8/mesiac
Zmluva o zabezpečení čerpania sociálneho fondu prostredníctvom Relax lístkov 0 0 11.12.2006 31.12.2006 cenník v zmluve
Zmluva o podmienkach poskytovania právnej pomoci 0 0 01.12.2006 142,2/hod.
Zmluva o organizačno-procesnom audite 0 0 01.12.2006 19.01.2007
Kúpna zmluva - digitálne fotoaparáty s príslušenstvom a fototlačiarne 0 0 29.06.2007
Zmluva o dielo - zabezpečenie školiacich aktivít 0 0 12.03.2007 15.06.2007 cennik v zmluve
Zmluva o dielo - spracovanie a príprava podkladov pre záverečnú správu týkajúcu sa vstupných údajov materiálovej bilancie v SR 0 0 01.10.2007 30.11.2007
Zmluva o dielo - aplikačné prepojenie IS s EnviroInfo - projekt EnviroGeoPortál 0 0 01.09.2007 29.11.2007
Zmluva o dielo - dodávka technologie katalogovej služby pre metainformačný systém EnvifoInfo v rámci projektu EnviroGeoPortál 0 0 01.09.2007 29.11.2007
Zmluva o dielo - spracovanie publikácie Správa o stave životného prostredia v roku 2006 0 0 01.10.2007 05.11.2007
Zmluva o dielo - návrh dokumentu - Metodický pokyn pre rizikovú analýzu EZ 0 0 25.10.2007 15.12.2007
Zmluva o dielo - plagaty a skladačka EDOK 0 0 24.08.2007 30.11.2007
Zmluva o dielo - plagaty, kalendáriky, skladačka POD, brozurka POD 0 0 24.08.2007 30.11.2007
Zmluva o poskytovaní služieb - organizačné zabezpečenie a zostavenie odborného programu seminára: Starostlivosť o vidiecku krajinu 0 0 27.09.2007 05.10.2007
Zmluva o dielo - tlač brozury a plagatu - Dedina roka 2007 0 0 25.10.2007
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 0 0 01.01.2007 31.12.2007
Zmluva o projekte "Návrh nového systému riadenia s dopadom na organizačnú štruktúru" a dodávke súvisiacich služieb 0 0 09.02.2007 29.03.2007
Zmluva o poskytnutí služby - organizácia Ceny ministra životného prostredia 0 0 04.06.2007 06.06.2007
Zmluva na dodanie tovaru - papier a papierové výrobky 0 0 08.06.2007 15.06.2007
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 01.10.2007 cennik v zmluve
Poskytovanie masérskych služieb 0 0 01.10.2007 31.12.2007 cennik v zmluve
Zmluva na dodanie tovaru - tonery 0 0 03.10.2007
Zmluva na dodanie tovaru - tonery 0 0 03.10.2007