Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
prenájom nebytových priestorov 0 0 30.10.2009 21.11.2009
prenájom nebytových priestorov 0 0 21.11.2009 30.10.2014
Zmluva o dielo - zasielanie informácií o novovydávaných STN normách 0 0 06.09.2005
Zmluva o zabezpečení služieb - Medzinárodný konzultačný míting 0 0 13.10.2006 20.10.2006
Spracovanie publikácie Správa o stave ZP 2005 0 0 23.10.2006 24.11.2006
Tlač publikácie - Správa o stave ZP v roku 2005 0 0 23.10.2006 12.12.2006
Zmluva o dielo - klimatizácia serverovne, Tajovského 28,BB 0 0 12.12.2006
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby - internet - prepojenie SSJ v LM 0 0 18.12.2006 18.12.2007 162,65/aktivačný poplatok, 527,78/ paušálny mesačný poplatok
Zmluva o dielo - kopírovanie filmu Odpad alebo surovina 0 0 11.09.2006 30.09.2006
Zmluva o dielo - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Harmanec a Dolný Harmanec 0 0 04.12.2006 31.07.2007
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby - kotolna na spaľovanie drevených peletiek 0 0 17.07.2006 10.08.2006
Zmluva o dielo - nadstavba a rekonštrukcia objektu SAZP Prievidza 0 0 01.12.2006 31.03.2007
Zmluva o dielo - programovacie práce - CSM Obaly 0 0 09.10.2006 24.11.2006
Zmluva o dielo - vypracovanie návrhu zákona č. 469/2002 z.z. 0 0 07.09.2006 15.09.2006
Zmluva o dielo - IS obaly 0 0 09.10.2006 24.11.2006
Zmluva o dielo - tlač propagačnej brozury v rámci realizácie projektu: Vybudovanie technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR" 0 0 06.10.2006 07.12.2006
Zmluva o dielo - propagačné materiály KAP 0 0 05.10.2006 11.12.2006
Zmluva o dielo - fotografické práce - KAP 0 0 02.10.2006 02.11.2006
Zmluva o dielo - grafické práce KAP 0 0 04.10.2006 15.11.2006
Zmluva o dielo - dodávka reklamných predmetov pre projekt "KAP" 0 0 03.10.2006 15.11.2006
Zmluva o dielo - databáza projektov v životnom prostredí 0 0 25.08.2006 25.09.2006
Zmluva o dielo - program hospod.a sociálneho rozvoja obce 0 0 12.10.2006 30.04.2007
Zmluva o dielo - výroba a montáž zádveria - BŠ 0 0 08.12.2006 31.01.2007
Zmluva o dielo - program hospod.a sociálneho rozvoja obcí Staré Hory a Turecká 0 0 04.12.2006 30.04.2007
Zmluva o dielo - pracovný návrh právnej úpravy správneho konania v návrhu zákona o envir.zodpovednosti 0 0 02.06.2006 30.06.2006
Zmluva o dielo - vykonanie geologických prác - environmentálne záťaže SR(BB kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj) 0 0 06.09.2006 31.10.2008
Zmluva o dielo - vykonanie geologických prác - environmentálne záťaže SR / Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj / 0 0 06.09.2006 31.10.2008
Servisná zmluva na klimatizačné zariadenia 0 0 04.09.2006 98,75/servisná prehliadka
Zmluva o iných audítorských službách - Audit - finančné vykazovanie 0 0 18.09.2006 24.09.2006 46,47/hod.
Zmluva o dielo - dodávka a montáž klimatizácie priestorov IPKZ v starej časti budovy SAŽP 0 0 14.07.2006 20.08.2006