Zmluva č. 517/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:517/2010
Dodávateľ:Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda č. VZ 09/2010 - dodávka kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1
Poznámka:SUMA PODĽA CENNÍKA

Prílohy