Zmluva č. 61/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/2008
Dodávateľ:Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon inžinierskej činnosti.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 821,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 821,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 85 000,00.

Prílohy