Zmluvy za Katastrálny úrad Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
10/2009 Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA, Žilina, Na Lány Upratovacie služby v KÚ v Bratislave. 463 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 02.03.2009 15.10.2009 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU - SŤAHOVANIE KÚ.
1/2008 ZP Elektronik servis, s.r.o., Bratislava, Dohnanyho Dodávka a montáž elektrického požiarneho systému v objekte SK Senec. 20 409 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 09.01.2008 28.02.2008 PREPOČET Z SKK 614 849,20.
1/ROEP/2008 GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor Vyhotovenie ROEP v k.ú. Trnávka. 21 309 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 12.08.2008 10.03.2009 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 10.3.2009. PREPOČET Z SKK 641945,50.
20/2008 SonSat, s.r.o., Bratislava, Saratovská Dodávka a montáž vyvolávacieho systému pre SK Senec. 10 057 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 09.04.2008 15.05.2008 PREPOČET Z SKK 302 974,00.
21/2008 Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova PD stavebných úprav v priestoroch objekte ObÚ Senec - pravý trakt objektu pre prevádzku SK Senec. 7 369 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 11.04.2008 23.05.2008 PREPOČET Z SKK 222 000,00.
22/2007 AXON PRO, s.r.o., Bratislava, Černyševského Dodanie tonerových náplní do kopírovacích strojov a tlačiarní, oprava a údržba týchto zariadení. 29 470 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 28.03.2007 27.03.2008 SERVISNÁ HODINA 17,78 EUR. PREPOČET Z SKK 887 803,70, SERVISNÁ HODINA 535,50 SKK.
23/2007 G4S Security Services (SK), a.s., Bratislava, Višňová Strážna služba v objekte SK pre hl.m. SR Bratislavu. 4 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 01.04.2007 28.05.2008 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 HOD./1 PRACOVNÍK. PREPOČET Z SKK 118,00/1 HOD./1 PRACOVNÍK.
2/2008 Munditia, s.r.o., Bratislava, Čajakova Upratovacie služby pre SK pre hl.m.SR Bratislavu. 2 982 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 16.01.2008 31.01.2009 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 89 821,00/1 MESIAC.
2/ROEP/2007 GEOKA, s.r.o., Bratislava, Fedinova Vyhotovenie ROEP v k.ú. Kráľová pri Senci 23 681 7 105 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 30.01.2007 31.08.2010 PREPOČET Z SKK 713 405,00.
32/2007 Munditia, s.r.o., Bratislava, Čajakova Upratovacie služby pre SK pre hl.m.SR Bratislavu. 2 982 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 14.05.2007 31.12.2007 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 89 821,20/1 MESIAC.
36/2008 ZP Elektronik servis, s.r.o., Bratislava, Dohnanyho Dodávka a montáž klimatizácie pre SK Senec. 29 767 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 01.08.2008 29.09.2008 PREPOČET Z SKK 896 766,20.
37/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská Dodávka kancelárskeho papiera, kancelárskych potrieb a tlačív. 31 196 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 27.06.2007 30.06.2008 PREPOČET Z SKK 939 802,00.
3/2008 Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA, Žilina, Na Lány Upratovacie služby SK Senec. 230 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 16.01.2008 31.01.2009 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 6 938,00/1 MESIAC.
3/ROEP/2007 GeoScan, s.r.o., Bratislava, Bardošová Vyhotovenie ROEP v k.ú. Vysoká pri Morave. 30 123 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 30.01.2007 23.01.2008 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 23.1.2008. PREPOČET Z SKK 907 500,00.
3/ROEP/2008 GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor Vyhotovenie ROEP v k.ú. Hrubé Lúky. 9 400 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 12.08.2008 12.02.2010
42/2009 X way, s.r.o., Bratislava, Trnavská Vyhotovenie rozpočtu, PD a realizácia vzduchotechniky a zdroju chladu v priestoroch SK pre hl.m. SR Bratislavu. 115 671 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 20.08.2009 22.10.2009
45/2007 Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova Vypracovanie PD stavebných úprav v objekte ObÚ Senec pre novú prevádzku SK Senec. 8 265 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 19.09.2007 17.10.2007 PREPOČET Z SKK 249 000,00.
47/2010 Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova PD stavby Katastrálneho úradu v Bratislave. 71 043 56 834 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 03.06.2010 01.09.2010
48/2006 ALINEL - Service, s.r.o., Bratislava, Zimná Upratovacie a čistiace služby pre SK pre hl.m. SR Bratislava 2 252 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 07.12.2006 31.12.2007 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 67 830/1 MESIAC.
49/2006 Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA, Žilina, Na Lány Upratovacie služby pre SK Pezinok. 174 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 07.12.2006 31.12.2007 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 5 236,00/1 MESIAC.