Zmluva č. 9/ROEP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/ROEP/2010
Dodávateľ:GEOASPEKT, s.r.o., Bratislava, Znievska
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Kostolná pri Dunaji.
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 616,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 616,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 523,20
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy