Zmluva č. 9/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2009
Dodávateľ:Munditia, s.r.o., Bratislava, Čajakova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovacie služby SK pre hl.m. SR Bratislava.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 961,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 961,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:17 769,54
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC.

Prílohy